Mäklarens roll är noga reglerad

Mäklarens främsta uppgift är att fungera som en oberoende part mellan köpare och säljare. Även om mäklaren agerar på uppdrag från säljaren ska mäklaren medla på ett sätt som gör bägge parter nöjda. För att få kalla sig mäklare måste man agera enligt regler och god sed.

Bild på artikelförfattaren Dag Kättström.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Senast uppdaterad: 09.12.2019

Alla mäklare måste vara registrerade hos Fastighetsmäklarinspektionen (som fram till 2012 hette fastighetsmäklarnämnden). Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) är ett statligt organ som är underställt finansdepartementet. För att bli registrerad krävs en godkänd mäklarutbildning, en ansvarsförsäkring och att FMI bedömer att man är lämplig. Utöver registrering ansvarar FMI också för tillsyn av aktiva mäklare och för disciplinära åtgärder mot registrerade mäklare.

Mäklarens uppdrag

En mäklares jobb är att förmedla fastigheter, bostäder och delar av fastigheter utifrån skriftliga förmedlingsuppdrag. Hur arbetet ska skötas regleras i grunden av fastighetsmäklarlagen. Några viktiga punkter som framgår där är:

  • Mäklaren ska ta tillvara både säljarens och köparens intressen.
  • Mäklaren ska ge råd och upplysningar och även se till att säljaren bistår med den information om fastigheten som är av intresse för köparen.
  • Mäklaren är skyldig att ge skriftlig information om undersökningsplikten och erbjuda en skriftlig beräkning av boendekostnaden.
  • Mäklaren ska informera både köpare och säljare om att köpeavtalet bara är giltigt när det är påskrivet.

Uppgift att ta fram information

Viktiga instanser som granskar mäklarrollen

Fastighetsmäklarinspektionen - statligt kontrollorgan

Mäklarsamfundet - branschorganisation

Fastighetsmäklarförbundet - branschorganisation

Första uppgiften för mäklaren i ett förmedlingsuppdrag är att kontrollera att säljaren äger fastigheten. Dessutom ska information hämtas in om eventuella inteckningar och servitut, det vill säga om fastigheten har ett avtal om begränsat nyttjande av annan fastighet. Det kan till exempel vara avtal om att använda någon annans väg eller hämta vatten från grannens brunn. Informationen om huset och dess skick ska vara skriftlig och utförlig samt ge en korrekt bild över fastigheten. Felaktiga uppgifter om fastigheten kan leda till att mäklaren blir skadeståndsskyldig om det visar sig att denne varit oaktsam eller medvetet gett felaktiga uppgifter.

Förmedla bud

Mäklaren är skyldig att förmedla alla bud som kommer in i en budrunda till säljaren. Säljaren bestämmer vem fastigheten ska säljas till och hur budgivningen ska gå till. Det finns alltså inga fastbestämda regler för budgivningen, eller att det ska vara en budgivning överhuvudtaget.

Etiska regler

Fastighetsmäklarlagen är inte en heltäckande reglering av mäklarens roll. Utöver denna ska en mäklare hålla en etisk standard, vilket brukar formuleras som att uppdragen ska skötas omsorgsfullt och enligt god mäklarsed. Som hjälp för att hålla denna standard har branschorganisationerna Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet sammanställt listor över etiska regler som gäller för deras medlemmar. Där står bland annat att mäklaren ska vara objektiv, att mäklaren ska hänvisa till annan sakkunnig om denne inte har kunnandet inom ett visst område och att mäklaren ska vara uppdaterad om den prisbild som gäller i området.

För att vara säker på att en mäklare är seriös kan man kontrollera att denne är registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen, men även att denne har medlemskap i någon av de två branschorganisationerna.

Hitta en bra mäklare

Landsöversikt