- hitta den bästa mäklaren för dig!

Om du är missnöjd med mäklaren

Är man inte nöjd med sin mäklare går det att byta. Det finns också flera sätt att rapportera en mäklare som misskött sitt uppdrag.

Säljaren har rätt att avbryta en påbörjad försäljning när som helst innan köpekontraktet är underskrivet. Det gäller även om ett skriftligt uppdragsavtal upprättats med mäklaren. Om en mäklare däremot har krävt ensamrätt på en försäljning, har den mäklaren rätt på ersättning om bostaden därefter säljs av en annan mäklare eller säljaren själv. Efter avslutad försäljning kan både köparen och säljaren känna att de drabbats ekonomiskt av att mäklaren inte fullgjort sina plikter. Går det att visa att någon part förlorat ekonomiskt på grund av mäklaren, kan mäklaren bli skadeståndsskyldig. I dessa fall är mäklaren personligen ansvarig.

När går det att klaga?

Om mäklaren uppenbart brustit i sina arbetsuppgifter kan hen bli ersättningsskyldig till den drabbade parten. Både Fastighetsmäklarnämnden och Fastighetsmäklarinspektionen kan vidta åtgärder om det visar sig att mäklaren agerat vårdslöst eller omdömeslöst. För att få rätt mot en mäklare behöver säljaren eller köparen kunna dokumentera att mäklarens brister faktiskt har lett till ekonomisk skada.

Flera vägar att gå

Det finns flera vägar att gå för en missnöjd part som vill få ekonomisk ersättning. En viktig grundregel är att vända sig till en instans i taget. I första hand ska kravet ställas till mäklaren direkt, med en tydlig beskrivning av vad som anses vara fel. Det går också att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN. ARN kan bara ge rekommendationer och har ingen tvingande funktion. Många företag väljer dock att följa ARN:s beslut, inte minst för att slippa hamna på ”svarta listan” – en lista över de företag som gått emot ARN:s krav och kriterier. För att få ersättning går det även att anmäla fallet till domstol, där tingsrätten är första instans. Om kraven godkänns av domstol kan Kronofogden hjälpa till att driva in pengarna. I vissa fall finns det konsumentvägledare på kommunen som kan hjälpa till med råd och tips om hur den missnöjda parten kan gå vidare med kraven.

Förlora licens och medlemskap

Det går också att anmäla mäklaren till Fastighetsmäklarinspektionen. Där kan frågor som rör mäklarens registrering tas upp. Resultatet av en anmälan kan bli en tillsägelse, en varning eller i värsta fall en avregistrering under en period. Då mister mäklaren sin professionella yrkestitel och får inte arbeta som mäklare. De olika disciplinnämnderna i branschorganisationerna Mäklarsamfundet eller Fastighetsmäklarsamfundet kan också vidta åtgärder. De kan ge en varning alternativt utesluta en medlem som inte skött sina plikter.