Bekymrad kvinna tittar på mäklare som visar saker på en ipad

Om du är missnöjd med mäklaren

Är man inte nöjd med sin mäklare går det att byta. Det finns också flera sätt att utkräva ersättning från mäklare som misskött sitt uppdrag.

Bild på artikelförfattaren Dag Kättström.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Senast uppdaterad: 20.10.2023

En bostadsförsäljning kan vara nog så pressande i sig. En värre upplevelse är om du känner att mäklaren inte sköter uppdraget på ett seriöst sätt. Då är det bäst att agera omedelbart genom att ta upp alla problem du upplever.

Aldrig bunden att sälja

Tänk på att du som säljare har rätt att avbryta en påbörjad försäljning när som helst innan köpekontraktet är underskrivet. Om en mäklare har ensamrätt på en försäljning, har denne dock rätt att få ersättning om bostaden i närtid säljs av en annan mäklare eller säljaren själv.

Byta mäklare under försäljningen

Om du inte är nöjd med det jobb mäklaren gör bör du vara öppen med dina synpunkter. En bra mäklare tar till sig detta och når ett bättre arbetsklimat. För att öka dina chanser att lyckas med försäljningen är det alltså viktigt att ha ärliga samtal.

Om du fortfarande upplever problem med mäklaren kan du byta. Har inte mäklaren fått ensamrätt finns inga hinder för detta. Ensamrätt är dock mycket vanligt. Ett sådant villkor gäller 3 månader om det inte förlängs. Därför brukar man byta mäklare efter 3 månader för att inte bli skyldig att betala ersättning till den ursprungliga mäklaren.

Läs mer om avtalet med mäklaren: Det viktiga förmedlingsuppdraget

Missnöjd med mäklaren efter försäljning

Efter avslutad försäljning kan både köparen och säljaren känna att de drabbats ekonomiskt av att mäklaren inte fullgjort sina plikter. Går det att visa att någon part förlorat ekonomiskt på grund av mäklaren, kan mäklaren bli skadeståndsskyldig. I dessa fall är mäklaren personligen ansvarig. För att få rätt mot en mäklare behöver säljaren eller köparen kunna dokumentera att mäklarens brister har lett till ekonomisk skada.

Så kan du klaga och få ersättning

Det finns flera vägar att gå för en missnöjd part som vill få ekonomisk ersättning. En viktig grundregel är att vända sig till en instans i taget.

  • I första hand ska det ekonomiska kravet ställas till mäklaren direkt, med en tydlig beskrivning av vad som anses vara fel.
  • Därefter kan man vända sig till Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN) för att få sitt fall prövat. Deras råd har formellt sett ingen tvingande funktion men många mäklare väljer att följa nämndens beslut, inte minst för att de annars riskerar att bli uteslutna ur branschorganisationer och förlora sin licens.
  • Det går också att anmäla mäklaren till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI). Det är myndigheten som registrerar mäklare i Sverige. En viktig skillnad är att FMI inte prövar ekonomiska tvister, utan endast beslutar om mäklaren följt god mäklarsed. Resultatet av en anmälan till FMI kan bli en tillsägelse, en varning eller i värsta fall en avregistrering. Då mister mäklaren sin professionella yrkestitel och får inte arbeta som mäklare. Utöver detta kan branschorganisationerna Mäklarsamfundet eller Fastighetsmäklarförbundet ge en varning alternativt utesluta en medlem som inte skött sina plikter.
  • För att få ersättning går det även att anmäla fallet till domstol, där tingsrätten är första instans. I vissa kommuner finns det konsumentvägledare som kan hjälpa till med råd och tips om hur den missnöjda parten kan gå vidare med kraven. Om mäklaren fälls i domstol och fortsätter vägra betala ut ersättning kan kronofogden utmäta tillgångar.

Landsöversikt