En man med förstoringsglas granskar ett kontrakt för att lösa en tvist mellan mäklare och säljare.

FRN prövar din tvist med mäklaren

En säljare eller köpare som kräver skadestånd från mäklaren kan få sitt ärende prövat kostnadsfritt hos Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN).

Bild på artikelförfattaren Sara Nordström.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Senast uppdaterad: 20.10.2023

Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd är en branschnämnd som prövar tvister mellan mäklare och konsumenter. Till denna nämnd kan man skriftligt anmäla en mäklare för fel. Efter att du tagit upp problemet med mäklaren är det till denna nämnd du bör vända dig.

Nämnden kan inte ge personer rådgivning i ett enskilt ärende, men du får ärendet prövat. För rådgivning kan du använda dig av Mäklarsamfundets kundvägledare eller kommunal konsumentrådgivning om det finns i din kommun.

Försök lösa det med mäklaren först

FRN kräver i allmänhet att klagomålet först ska vändas till den berörda parten. Ta alltså alltid upp problemet med mäklaren först och se om ni kan lösa det. Först om detta inte fungerar kan du överväga att anmäla tvisten till reklamationsnämnden.

FRN startades 2017

Före 2017 hanterades tvister av Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet, och ibland ARN, Allmänna reklamationsnämnden. Nu finns FRN som en enda gemensam tvistlösning som underlättar för konsumenter.

Vad prövar FRN?

FRN prövar tvister om skadestånd och det är bara i det fall mäklaren anses ha gjort ett fel som nämnden kan pröva fallet. FRN kan även pröva tvister mellan två mäklare om exempelvis provisioner. FRN kan inte pröva tvister mellan enskilda personer, till exempel köpare och säljare.

Ett annat sätt att anmäla en mäklare är till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI). Genom en anmälan till FMI kan du inte få någon ekonomisk ersättning, utan FMI tar beslut om mäklaren ska få en erinran (tillsägelse), varning eller bli avregistrerad – och då förlora möjligheten att arbeta som mäklare.

Så fungerar en anmälan till FRN

En privat konsument kan begära prövning hos FRN och ingen jurist behöver blandas in. Det kan därför vara ett enkelt sätt för en privatperson att få rätt i sak. Oftast är beslutstiden ett par månader.

Kostnadsfritt att anmäla

Det kostar ingenting att pröva sitt ärende hos FRN. Du kan inte heller bli skyldig att betala motpartens kostnader, på det sätt som man kan behöva betala advokatkostnader om man förlorar i domstol.

Anmäl skriftligt med ett specifikt krav om ersättning

FRN prövar ditt ärende efter att du har skickat in en komplett handling som anmälan. Du skickar in anmälan skriftligt som ett mejl eller ett brev. Det blir ingen intervju eller något samtal med dem som beslutar i ärendet.

Din beskrivning ska innehålla ett så kallat yrkande med en summa – till exempel "Jag yrkar att X ska betala 100 000 kr till mig". Därefter gäller det att skriva ner så noga som möjligt vad som är felet och varför ersättning krävs. Det kan vara till stor hjälp att skicka med bilder och andra dokument som kan bevisa var felet ligger.

Om du ångrar att du gjorde anmälan kan du när som helst återkalla ditt ärende.

Länk till FRN: Att göra en anmälan

Beslutet från FRN är inte bindande

Vad FRN beslutar om ditt ärende är inte bindande för mäklaren att följa. Däremot brukar mäklarna ändå göra rätt för sig. FRN:s huvudmän är nämligen Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet, som är viktiga branschorganisationer och som kan hota med exempelvis uteslutning. Om den branschorganisation som mäklaren tillhör inte agerar, kan du själv ta kontakt med dem.

Om man inte får rätt mot mäklaren, eller om man får rätt men ändå inte får skadeståndet, är det möjligt att gå vidare till domstol. Det bör alltid vara det sista alternativet i en tvist med en mäklare. Då vänder man sig till tingsrätten, som är den första instansen i rättssystemet.

Landsöversikt