mäklare går igenom kontrakt med två klienter i en soffa

Förmedlings­uppdraget – avtalet med mäklaren

Ett förmedlingsuppdrag är överenskommelsen mellan säljare och mäklare i en bostadsaffär. Avtalet preciserar bland annat mäklarens provision och ensamrätt på försäljningen. Det är viktigt att sätta sig in i uppdragsavtalet så att försäljningen kan löpa smidigt utan missförstånd.

Bild på artikelförfattaren Dag Kättström.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Senast uppdaterad: 19.10.2023

När du har träffat några mäklare och fått en bild av hur de tänker sälja din bostad, är det dags att göra sitt val och gå vidare med en av dem. Det första steget är då att upprätta ett förmedlingsuppdrag. Detta ska vara skriftligt, eftersom muntliga avtal inte är bindande för säljaren (dock för mäklaren). Står mer än en person som ägare måste alla delägare skriva under förmedlingsuppdraget för att avtalet ska bli gällande.

Provision och ersättning

Den mest centrala delen i avtalet är mäklarens ersättning. En mäklare kan begära en fast avgift eller provision baserat på vilket slutpris som försäljningen når. Ersättningen är förhandlingsbar och det finns inga fastlagda taxor att utgå ifrån. Det kan skilja väldigt mycket, därför är det viktigt att jämföra flera mäklare innan du säljer. Tänk också på att du själv kan förhandla med mäklaren om ersättningen.

Läs också: Mäklararvode – så undviker du att betala för mycket

I förmedlingsuppdraget ska det framgå tydligt när provisionen ska betalas ut, hur den beräknas och under vilka förutsättningar mäklaren har rätt till ersättning. Om avtalet inte innehåller någon överenskommelse om ersättning heter det att en skälig provision ska betalas ut till mäklaren. Det är dock extremt ovanligt att ersättningsnivån inte framgår av avtalet. Kostnaden för mäklartjänsten kan dras av när vinstskatten för försäljningen ska beräknas.

För säljare som vill själva sköta en del av försäljningen är det möjligt att till exempel stå för bland annat annonskostnader och värdering. Det kan i så fall ge en lägre provision vid försäljning. Däremot finns det goda skäl att inte försöka sälja bostaden på egen hand.

Mäklare får använda en assistent

Det är bra att veta att mäklare har rätt att använda sig av en assistent vid enklare sysslor i försäljningen. Däremot får inte assistenten ta mäklarens plats när dennes sakkunskap krävs, eller framställa sig som mäklare. Även andra mäklare kan tas in för att sköta vissa delar av mäklarens uppdrag, om säljaren godkänner det.

Ensamrätt för mäklaren

Oftast kräver en mäklare ha ensamrätt på försäljningen. Det är ett villkor i avtalet som innebär att mäklaren ska få betalt även om bostaden säljs utan mäklarens hjälp, så länge avtalet gäller. Enligt lag får ensamrätten gälla i högst 3 månader i taget och förlängning får ske tidigast 1 månad före kontraktets utgång. En mäklare som får ensamrätt bör anstränga sig lite extra för att marknadsföra och sälja objektet.

Säga upp avtalet med mäklaren

Till skillnad från ensamrätten kan ett förmedlingsuppdrag gälla tills vidare. Uppsägningstiden ska anges i avtalet. Säljaren kan säga upp förmedlingsuppdraget muntligt, men mäklaren måste däremot säga upp avtalet skriftligt.

Om du säger upp avtalet under tiden mäklaren har ensamrätt måste det finnas goda skäl för att kunna göra det kostnadsfritt. En mäklare behöver också tungt vägande skäl för att bryta avtalet, som att säljaren medvetet kommer med oriktiga uppgifter.

När tiden för ensamrätt har passerat brukar det finnas en kort uppsägningstid på förmedlingsuppdraget. Ibland blir du ersättningsskyldig för kostnader mäklaren haft för annonsering och resor, alltså även om du säger upp förmedlingsuppdraget efter att ensamrättstiden är över. Granska vad det står om det i avtalet inför att du skriver på.

Ångerrätt – om ni skrev avtalet i bostaden

14 dagars ångerrätt gäller om du skrev uppdragsavtalet tillsammans med mäklaren när ni befann er hemma i din bostad. Det gäller inte om mäklaren skickade avtalet med post till dig eller om ni skrev avtalet på mäklarkontoret. Ångerrätten gäller inte heller om försäljningen blivit klar under de 14 dagarna. Exakta villkor ska finnas i avtalet.

Säljaren har rätt att avbryta försäljningen

Det är när som helst fritt för en säljare att avbryta försäljningen efter att ha skrivit ett uppdragsavtal med en mäklare, så länge inte köpare och säljare har skrivit under köpekontraktet. Om en försäljning inte blir av inom avtalstiden får mäklaren enbart begära ersättning för de kostnader som det avtalats om i uppdragsavtalet.

Men som sagt: om bostaden säljs av någon annan under avtalstiden för ensamrätt kan mäklaren kräva ersättning enligt det överenskomna arvodet.

Jämför flera mäklare innan du bestämmer dig

Att sälja sin bostad är en av livets största affärer och det är viktigt att det blir rätt. Se därför till att prata med flera mäklare innan du bestämmer dig för vem som ska få förtroendet att sköta försäljningen.

Ett enkelt sätt att jämföra mäklare är genom att fylla i formuläret på den här sidan. Då får du kontakt med upp till fyra mäklare i ditt område. Tjänsten är kostnadsfri – och eftersom mäklarna vet att de konkurrerar kommer de att ge dig bra erbjudanden.

Jämför lokala mäklare

Landsöversikt