Svårt att få rätt om dolda fel

Det är ovanligt att få ersättning för dolda fel. Det största ansvaret ligger på köparens undersökningsplikt. Men det finns tillfällen då regeln om dolda fel träder i kraft.

Som köpare är det svårt att få ett fel i det nya huset att räknas som ett dolt fel. Juridiskt är ett dolt fel något som fanns vid köpet, som köparen inte hade möjlighet att upptäcka vid en noggrann besiktning. Felet ska också vara något som köparen inte kunde förvänta sig med hänsyn till husets skick, ålder och pris.

Få dolda fel

Dolda fel är ovanligt. Det ska vara ett fel som inte borde finnas där och som inte syns, men finns ändå. Det mesta går att upptäcka om köparen uppfyller sin undersökningsplikt, då räknas det inte som ett dolt fel. Misstänker köparen att ett större fel orsakar en brist i huset utökas undersökningsplikten för köparen. I gamla hus måste köparen ta hänsyn till att man förr byggde och renoverade enligt andra byggnormer. Saker som man tycker är fel idag behöver alltså inte vara fel i rent juridiskt.

budgivning bostad
Som köpare är du undersökningspliktig. Därför är det viktigt att du sätter dig in i vad som gäller juridiskt vid dolda fel i bostaden.

Exempel på dolda fel

Vanliga dolda fel är felaktig konstruktion av huset, felaktiga elinstallationer eller en nergrävd oljetank på tomten. Det kan också vara nedgrävda rör som läcker, felinstallerat avlopp eller att det saknas en fuktspärr bakom kaklet i badrummet. Är badrummet byggt eller renoverat innan dagens regler för våtrum räknas det dock inte som dolt fel. Inte heller om det finns tecken på utsidan av väggarna eller golvet som tyder på att det kan finnas ett fel.

Mögel räknas inte heller som ett dolt fel. Vid tecken på att mögel, till exempel lukt eller fuktfläckar, är det köparens ansvar att göra en utökad undersökning. Efter att ha fått tillstånd av säljaren kan man undersöka det närmare genom att borra i väggen eller riva upp golvmattor.

Säljarens löften gäller

Om säljaren påstår saker om husets skick, till exempel att badrummet är korrekt renoverat eller att taket är perfekt, hamnar ansvaret på säljaren. Visar det sig vara fel trots att det kunde ha upptäckts, kan det klassas som ett dolt fel på grund av säljarens felaktiga information.