Mäklarsamfundet – mäklarnas största branschorganisation

Mäklarsamfundet är den äldsta och största av de två branschorganisationerna inom mäklaryrket. Det grundades år 1919. 70 % av fastighetsmäklarna i Sverige är medlemmar i förbundet.

Syfte

Mäklarsamfundet erbjuder fortbildning, informerar om mäklaryrket och arbetar med att utveckla professionens arbetsetiska riktlinjer. Samfundet arbetar dels för sina medlemmar, men också för mäklarnas kunder.

Ansvarsnämnd

Mäklarsamfundets kundvägledare

För att sprida kunskap och räta ut frågetecken bland köpare och säljare på bostadsmarknaden har Mäklarsamfundet öppnat ett telefontjänst. Du når deras kundvägledare varje vardag. För mer information och kontaktuppgifter, se Maklarsamfundet.se

Mäklarsamfundet har två nämnder för att pröva medlemmarnas etiska agerande och professionalitet. Den ena är ansvarsnämnden. Här yttrar sig förbundet i frågan huruvida en mäklare agerat enligt god sed eller inte. Om nämnden anser att så inte är fallet kan ärendet komma att överlämnas till disciplinnämnden i samfundet eller till Fastighetsmäklarinspektionen.

Auktorisationsnämnd

För att bli auktoriserad av Mäklarsamfundet krävs bland annat att medlemmen är ledamot i förbundet, har tre års yrkeserfarenhet och att han eller hon genomgått Mäklarsamfundets auktorisationsutbildning. Det är auktorisationsnämnden som kan auktorisera alternativt utesluta en person från att vara auktoriserad mäklare.

Disciplinnämnd

Disciplinnämnden kan i sin tur besluta om påföljder. Nämnden har rätt att ge en erinran, varna, eller till och med utesluta en medlem ur Mäklarsamfundet. Det kan inte stoppa en mäklare från att arbeta som mäklare, men det kan skada mäklarens anseende. Disciplinnämndens beslut går inte att överklaga.

Kundvägledare

Mäklarsamfundets kundvägledare ger råd och tips till medlemsmäklarnas kunder. Det kan handla om en säljare eller en köpare som vill veta vad som gäller inför en försäljning i allmänhet, eller fundera på vilket ansvar mäklarna har i synnerhet. Tjänsten är gratis och mycket populär. Den som vill ringa får räkna med att ha lite tålamod, men alla samtal tas emot.

Landsöversikt