Fastighetsmäklarinspektionen: registrerar seriösa mäklare

I ett hav av mäklare och en djungel av regler bör du alltid kolla med Fastighetsmäklarinspektionen om din mäklare är registrerad där. Det i sig är en kvalitetsstämpel. Om din mäklare har blivit varnad är det definitiv något denne måste ha bra förklaringar till.

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) är en statlig myndighet som sköter registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som gäller fastighetsmäklare. Myndigheten jobbar också för att informera om god mäklarsed. Alla fastighetsmäklare i Sverige måste vara registrerade hos FMI.

Extern länk: Fastighetsmäklarinspektionen

Registrering

För att bli registrerad i FMI krävs det att mäklaren har gått igenom en godkänd utbildning. FMI granskar också om personer är lämpliga att arbeta som mäklare. Det finns idag över 7000 mäklare registrerade hos FMI.

I registret finns även hyresförmedlare och utländska fastighetsförmedlare. De kan till en början få en tillfällig registrering. För alla mäklare i Sverige krävs en fullständig registrering.

Avregistrering

En avregistrering kan bero på en naturlig avgång, eller att mäklaren byter yrke. FMI avregistrerar också alla som inte betalar årsavgiften, inte har godkänd ansvarsförsäkring och de som åsidosätter god mäklarsed.

budgivning bostad
Uppträder din mäklare professionellt? Ta kontakt med FMI och se till att mäklaren följer sin mäklarsed.

Uteslutning

Uteslutningsärenden avgörs av disciplinnämnden. I mindre allvarliga fall kan en mäklare varnas. Disciplinnämndens ledamöter utses av regeringen och har alla juridisk kompetens inom fastighetsområdet.

Ungefär en femtedel av de inkomna ärendena leder till varning alternativt uteslutning, men uteslutning är mycket ovanligt. Mäklare som utesluts får inte försörja sig som mäklare längre. Det är ett strängt straff och därför är nämnden försiktiga. En varning kan vara nog så illa. Yrkeshedern sätts på prov och det gör att mäklaren har svårare att attrahera kunder i framtiden.

Vem kan anmäla?

Alla som upplevt att en mäklare inte skött sitt arbete kan anmäla det till FMI. Det händer också att FMI tar upp ärenden på eget initiativ. Även andra myndigheter kan be FMI granska fall.

Jämför erbjudanden från flera mäklare

Landsöversikt