- hitta den bästa mäklaren för dig!

Fastighetsmäklarinspektionen: Har din mäklare god mäklarsed?

Har din mäklare blivit varnad? I ett hav av mäklare och en djungel av regler kan det vara bra att få en översikt så att du inte blir lurad när du ska köpa eller sälja bostad.

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) är en statlig myndighet som sköter registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som gäller fastighetsmäklare. Myndigheten jobbar också för att informera om god mäklarsed. Alla fastighetsmäklare i Sverige måste vara registrerade i FMI.

Registrering

För att bli registrerad i FMI krävs det att mäklaren har gått igenom en godkänd utbildning. FMI granskar också om personer är lämpliga att arbeta som mäklare. Det finns idag ca 6700 mäklare registrerade hos FMI.

I registret finns även hyresförmedlare och utländska fastighetsförmedlare. De kan till en början få en tillfällig registrering. För alla mäklare i Sverige krävs en fullständig registrering.

Avregistrering

En avregistrering kan bero på en naturlig avgång, eller att mäklaren byter yrke. FMI avregistrerar också alla som inte betalar årsavgiften, inte har godkänd ansvarsförsäkring och de som åsidosätter god mäklarsed.

budgivning bostad
Uppträder din mäklare professionellt? Ta kontakt med FMI och se till att mäklaren följer sin mäklarsed.

Uteslutning

Uteslutningsärenden avgörs av disciplinnämnden. I mindre allvarliga fall kan en mäklare varnas. Disciplinnämndens ledamöter utses av regeringen och har alla juridisk kompetens inom fastighetsområdet.

Ungefär en femtedel av de inkomna ärendena leder till varning alternativt uteslutning, men uteslutning är mycket ovanligt. Mäklare som utesluts får inte försörja sig som mäklare längre. Det är ett strängt straff och därför är nämnden försiktiga. En varning kan vara nog så illa. Yrkeshedern sätts på prov och det gör att mäklaren har svårare att attrahera kunder i framtiden.

Vem kan anmäla?

Alla som upplevt att en mäklare inte skött sitt arbete kan anmäla det till FMI. Det händer också att FMI tar upp ärenden på eget initiativ. Även andra myndigheter kan be FMI granska fall.