Budgivning är inte ett måste

De flesta bostäder säljs genom en mäklare och genom en budgivning. Men vad är en budgivning, hur går den till och vad händer när man budar?

När det är många köpare som är intresserade av samma bostad, är det en budgivning som avgör. Det finns ingen regel om att en bostadsförsäljning ska ha en budgivning, eller hur den ska gå till. I de allra flesta fall erbjuder säljaren och mäklaren en budgivning för att få högsta möjliga pris. Mäklaren har ansvaret att informera alla spekulanter hur budgivningen går till. Oavsett hur budgivningen går är det säljaren som avgör vem han eller hon vill sälja till.

Budgivning fritt val

Innan köpekontraktet undertecknats är varken säljare eller köpare bunden till något avtal. Det gäller även bud - oavsett om de är skriftliga eller inte. En budgivning är inte på något sätt bunden till någon lag och därför kan det också variera hur den går till. på intet sätt bundet vid lag. Budgivningen kan därför gå till på flera sätt.

Under budgivningen

Mäklaren är förpliktad att informera säljaren om alla bud som kommer in. Det är säljaren som styr budgivningen och har rätt att avbryta budgivningen när som helst. Det kan kan hända om säljaren är nöjd och vill säkra sin försäljning, eller att en köpare hittats på ett annat sätt. Den köparen behöver inte alls ha medverkat i budgivningen. Detta är ovanligt, men det händer.

budgivning bostad
Är du insatt i reglerna för budgivning, kan det vara avgörande för dig.

Sluten budgivning

Vid en sluten budgivning ska buden lämnas till mäklaren muntligt eller skriftligt inom en viss tid. Därefter går säljare och mäklare igenom buden. Ligger två eller fler bud inom samma belopp, är det upp till säljaren vem fastigheten eller bostadsrätten ska säljas till, eller om budgivningen ska fortsätta. Mäklaren kontaktar då intressenterna och frågar om de vill höja. När ingen spekulant vill toppa det högsta bud som ligger avslutas budgivningen.

Öppen budgivning

I en öppen budgivning lämnas buden löpande. Vem som helst kan när som helst gå in i budgivningen. Högsta budet redovisas efter hand till de som anmält sitt deltagande i budgivningen. Ibland sker budgivningen på mäklarens hemsida, eller på en försäljningssida som Hemnet. Det kallas för e-bud. När ingen längre vill höja buden avslutas budgivningen.

Information om andras bud

Mäklaren behöver inte berätta för andra intressenter vilket bud som är högst. Han eller hon behöver inte heller berätta vem som lagt vilket bud. Många mäklare väljer dock att göra det ändå, efter en del skandaler där mäklare har ljugit om budgivningen. Flera mäklare ger till exempel den som köper fastigheten en lista på vilka bud som lagts och av vem. Om detta sker ska alla budgivare informeras om detta.