Fastighetsmäklarförbundet – mäklarnas ena branschorganisation

Fastighetsmäklarförbundet, FMF, är en av två branschorganisationer för mäklare i Sverige. Förbundet ska uppdatera sina medlemmar med kunskap och resurser, så att mäklarna i sin tur kan erbjuda sina kunder rätt produkter och tjänster. På så sätt tillvaratar man även säljares och köpares intressen i samhället.

Fastighetsmäklarförbundet är till för mäklare över hela landet och har idag ungefär 1 100 medlemmar. Fokusområdena är service till mäklare, såsom juridisk vägledning och utbildningar samt opinionsdrivande verksamhet för att stärka mäklarkårens.

En kvalitetssäkring

FMF ska se till att medlemmarna har de redskap som behövs för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt. Bland annat genom:

Medlemskap i FMF ger bland annat
  • Försäkringsrådgivning
  • Kostnadsfri rådgivning från advokat för frågor i det vardagliga arbetet
  • Att vid tvister kunna hänvisa sina kunder till Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN)

Mäklaraktiviteter för utbildning och vidareutveckling

FMF genomför mängder med olika aktiviteter. En stor del av dessa handlar om fortbildning och utbildning. För auktoriserade medlemmar krävs kontinuerlig vidareutbildning. FMF erbjuder också en förmånlig försäkring till sina medlemmar. Det är en ansvarsförsäkring med en maximal utbetalning på två miljoner kronor. De flesta medlemmar i FMF väljer att teckna denna försäkring.

Opinion – för mäklarna, säljarna och allmänheten

FMF är en remissinstans, ett förbund som yttrar sin branschkunskap om lagstiftningsfrågor till lagstiftare och media, för en mer informativ och uppdaterad vardag.

Jämför erbjudanden från flera mäklare

Landsöversikt