- hitta den bästa mäklaren för dig!

Vad är Fastighetsmäklarförbundet?

Fastighetsmäklarförbundet, FMF, är en opartisk organisation med huvuduppgift att tillvarata frågor kring mäklarnas situation i samhället. De ska uppdatera sina medlemmar med kunskap och resurser i sin arbetsvardag – så att mäklarna i sin tur kan erbjuda sina kunder rätt produkter och tjänster.

Fastighetsmäklarförbundet är till för mäklare över hela landet och har idag ungefär 1 100 medlemmar. Förbundet grundades år 1957 och namnet kom till i 1993. Med kvalitetssäkrandet ska fastighetsmäklarförbundet uppträda opartiskt och förtroendefullt för säljarna och köparna av bostäder. Syftet är att hålla mäklarna uppdaterade.

En kvalitetssäkring

FMF har som mål att alltid ha resurser och kunskap för att upprätthålla kvaliteten. Det gör dom genom att regelbundet nyhetsuppdatera, erbjuda medlemmarna kurs, informera om lagändringar och ny rättspraxis, samt göra uppdaterade arbetsverktyg tillgängliga.

FMF ska se till att medlemmarna har de redskap som behövs för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt. Bland annat genom:

  • att ha rätt försäkring
  • att ha rätt till kostnadsfri rådgivning från advokat för frågor i det vardagliga arbetet
  • att vid tvister kunna hänvisa sina kunder till Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN)
  • att ha en konsumentkontakt att hänvisa till

Mäklaraktiviteter för utbildning och vidareutveckling

FMF genomför mängder med olika aktiviteter. En stor del av dessa handlar om fortbildning och utbildning. För auktoriserade medlemmar krävs kontinuerlig vidareutbildning. FMF erbjuder också en förmånlig försäkring till sina medlemmar. Det är en ansvarsförsäkring med en maximal utbetalning på två miljoner kronor. De flesta medlemmar i FMF väljer att teckna denna försäkring. Förbundet ger även ut en tidning vid namn Aktiv Mäklare och har en informationsdatabas på nätet. Databasen är tillgänglig för medlemmarna och innehåller lagtexter och rättsfall inom området, statistik, mäklarinformation och information om försäkringar. Dessutom fungerar databasen som en frågelåda för medlemmarna. Medlemmarna får därmed hjälp av FMF:s egna specialister.

Opinion – för mäklarna, säljarna och allmänheten

FMF är en remissinstans, en myndighet som yttrar sin branschkunskap om lagstiftningsfrågor till lagstiftare och media, för en mer informativ och uppdaterad vardag. Därför är FMF inte bara till för mäklarna, men även säljarna och köparna av bostäder.

Ekonomi och kvalitetssäkring

FMF har en solid ekonomi och värnar om sina tillgångar, bland annat genom delägarskapet med Hemnet. De jobbar också för att öka lönsamheten bland medlemmarna.