Missnöjd med bostadsaffären? Gör så här

Vad gör man om bostadsaffären inte blev som man tänkte? Börja med att kolla med mäklaren. De har en roll som medlare i affären mellan säljare och köpare, även efter avslutat köp.

Det händer att ett husköp inte blir som det är tänkt. Fel som inte upptäckts före köpet kan orsaka stora problem och ibland uppfyller den andra parten inte de krav som ställs i det avtal som skrivits. Ibland går det att få ersättning för de fel och brister som upptäcks efter köpet.

Säljarens och köparens ansvar

De fel och brister som det är möjligt att få ersättning för är dels brott mot köpekontraktet, dels vissa fel och brister som kan finnas i fastigheten. Det kan vara dolda fel, rättsliga fel, att säljaren gett felaktiga uppgifter eller att en skada uppstått mellan att kontraktet skrevs och tillträdesdagen. Det kan också handla om att slutstädningen inte är tillfredsställande gjord. Även säljaren har rätt att kräva ersättning om köparen inte fullgör sina plikter enligt köpekontraktet.

Misstänkt dolt fel

Missnöjd-med-affären
Sätt dig in i vilka rättigheter och skyldigheter du har innan du binder dig i mäklaraffären. Det är inte alltid det går att få ersättning för fel och brister som upptäcks i efterhand.

Om köparen misstänker ett dolt fel kan de vara klokt att ta in en besiktningsman som får undersöka fallet. Besiktningsmannen kan ge råd och tips om hur man kan gå tillväga. Så fort ett fel upptäcks kan det vara värt att kontakta den mäklare som varit inblandad. De har grundläggande information om vad som gäller, och dessutom har de kontroll på hur avtalet är skrivet. De har en roll som medlare i affären, även efter avslutat köp.

Mäklare eller besiktningsman

Det händer att mäklare och besiktningsmän gör fel i sitt arbete. Om detta kan anses bero på försumlighet kan även dessa tjänster reklameras och skadestånd kan bli aktuellt. Det är viktigt att reklamera den felaktiga tjänsten så snart som möjligt efter att felet upptäckts.

Reklamation

En reklamation är ett brev till säljaren där köparen redogör för ett fel med bostaden, eller bostadsaffären. I det första brevet behöver inga summor nämnas. Däremot är det viktigt att felet reklameras så fort som möjligt. I samband med reklamationen ska köparen också göra ett yrkande på avdrag för felet, alltså göra ett krav på felet. Yrkandet ska grunda sig på den värdeminskning felet innebär. Det är ofta svårt att beräkna, därför väljer många att yrka på kostnaden för att åtgärda felet.

Advokat

I första skedet av en reklamation behövs ingen advokat och i de allra flesta fall blir det aldrig aktuellt med juridisk hjälp. Om en köpare som direkt går via advokat utan att kontakta säljaren eller annan berörd part först, kan det tolkas som att de söker konflikt. Om motparten däremot inte svarar på brevet eller ställer sig helt frågande till felet kan det bli nödvändigt att anlita en advokat. Det finns jurister som specialiserat sig inom fastighetsrätt. Advokaten kan också berätta vilka möjligheter som finns att gå vidare med fallet till domstol. I hemförsäkringen finns ett rättsskydd som täcker vissa advokatkostnader.

Gå vidare i fallet

Det finns flera sätt att få rätt till ersättning om motparten inte godkänner reklamationen. I vissa fall går det till och med att häva ett köp. Domstol är ett alternativ, men vilken väg som är den rätta är svårt att avgöra. Det beror på fall till fall. En advokat eller mäklaren kan hjälpa till att rådgiva i frågan.

Landsöversikt