Pantbrev – vad är det?

Pantbrevet ger banken rätt att kräva in pengar om en köpare inte kan betala sitt bostadsköp. Man kan säga att pantbreven är bankens bevis på att de äger den andel av fastigheten som är betalad med bankens utlånade pengar.

Pantbrev är bankens säkerhet i ett bostadslån. När banken ger ett lån till bostadsköp tar de pantbrev som representerar husets värde, som säkerhet. En fastighets pantbrev är alltså dokument kopplade till det ekonomiska värdet av en fastighet. Pantbrevet är bankens garanti för att få tillbaka sina pengar, om köparen inte kan betala lånet eller fastigheten säljs.

Ordet pantbrev

Det var inte så många år sedan pantbreven var fysiska dokument som lämnades in till banken. De lämnades helt enkelt som pant för att få ta lån, eftersom själva fastigheten inte kan lämnas in. Breven var vackra och sirligt utformade. De vårdades ömt och fria pantbrev, de som inte lämnats till banken, låg i bankfack. Numera finns dessa skriftliga pantbrev enbart som kuriosa. Sedan ungefär 15 år tillbaka har alla pantbrev digitaliserats. Pantbreven hanteras av Lantmäteriet, en myndighet som kartlägger Sverige.

Digitalisering

Digitaliseringen av pantbreven gör att banker och kreditinstitut genom ett par knapptryckningar kan se hur mycket pantbrev som finns på en fastighet och om de är låsta till ett annat kreditinstitut. Det finns alltså inte något fysiskt papper som fastighetsägaren behöver bry sig om. Däremot är det mycket viktigt att veta hur mycket pantbrev som tagits ut på en fastighet, hur många de är och till vilket belopp varje brev är skrivet.

Viktig information

I de handlingar som en köpare får som information om en fastighet, ska antalet pantbrev och pantbrevens belopp finnas med. Det är en viktig handling. Pantbreven går över till den nya ägaren i samband med bostadsköpet. Om inget annat överenskommits ska pantbreven vara fria från inteckning när övertagandet sker. Det betyder att det inte ska finnas någon som har dessa i sin hand förutom den nya ägaren.

Nya pantbrev

Pantbrev skapas av Lantmäteriet. Mot en avgift utfärdar de nya pantbrev när det behövs. Avgiften är en grundavgift för administrationen på 2 % av det belopp pantbrevet ska ha. Det är alltså ganska dyrt att teckna nya pantbrev.

Landsöversikt