Pantbrev

Pantbreven är en del av en fastighet och tillhör, om de är obelånade, ägaren till fastigheten. En fastighets pantbrev är dokument kopplade till det ekonomiska värdet av en fastighet. Breven är en grundläggande förutsättning för att lån ska kunna tas på fastigheten och gäller då som inteckning. Om de är belånade tillhör de det kreditinstitut som givit lånet. Det är deras säkerhet för att få tillbaka sina pengar, om lånet förfaller och/eller fastigheten säljs. Pantbrevet ger dem då rätt att kräva in pengarna vid en överlåtelse av fastigheten.

Ordet pantbrev

Det var inte så många år sedan pantbreven var fysiska dokument som lämnades in till banken. De lämnades helt enkelt som pant för att få ta lån, eftersom det är omöjligt att lämna in själva fastigheten. Breven var sirligt utformade och vackra. De vårdades ömt och fria pantbrev, de som inte lämnats till banken, låg i bankfack. Numera finns dessa skriftliga pantbrev enbart som kuriosa. Sedan ett femtontal år tillbaka har alla pantbrev digitaliserats. Pantbreven hanteras av Lantmäteriet.

Digitalisering

Digitaliseringen av pantbreven gör att banker och kreditinstitut genom ett par knapptryckningar kan se hur mycket pantbrev som finns på en fastighet och om de är låsta till ett annat kreditinstitut. Det är således inte något papper som fastighetsägaren behöver bry sig om. Däremot är det mycket viktigt att veta hur mycket pantbrev som tagits ut på en fastighet och hur många de är och till vilket belopp vardera brev är skrivet.

Viktig information

I de handlingar som en köpare får som information om en fastighet ska antalet pantbrev samt de belopp pantbreven har finnas med. Det är en viktig handling. Pantbreven går över till den nya ägaren i samband med köp. Om inget annat överenskommits ska pantbreven vara fria från inteckning när övertagandet sker. Det betyder att det inte ska finnas någon som har dessa i sin hand förutom den nya ägaren.

Nya pantbrev

Pantbrev skapas av Lantmäteriet. Mot en avgift utfärdar de nya pantbrev när så behövs. Avgiften är en grundavgift för administrationen och 2 % av det belopp pantbrevet ska ha. Det är alltså ganska dyrt att teckna nya pantbrev.