Spricka som uppstått i husvägg

När du drabbas av fel efter bostadsköpet

Har du stött på problem med brister och fel i fastigheten efter att du köpt den? Det här är ett komplext område, men i vissa fall kan köpet gå tillbaka.

De allra flesta bostäder har någon form av fel eller brister. I juridisk mening föreligger fel i en fastighet om bostaden inte håller den standard som kan förväntas med tanke på köpesumman, husets ålder och allmänna skick. Om inte annat framgår av kontraktet beräknas standarden utifrån ett normalfall.

Det kan även ske saker med fastigheten på ett juridiskt plan som gör det besvärligt att bo kvar.

Läs mer om: Då kan ett köp hävas

Fel som kan förekomma delas in i tre typer.

Rättsligt fel

Om köparen inte får förfoga över fastigheten som hen borde få göra, räknas det som ett rättsligt fel. Det kan handla om nyttjanderätter som köparen varit ovetande om eller panträtter. Om köparen inte blivit informerad om rättigheterna är det säljaren som får ta ansvaret. Det finns ingen undersökningsplikt för köparen när det gäller rättsliga fel och detta kan innebära grund för hävning av köpet.

Rådighetsfel

brister
Dolda fel: Inte alla fel är uppenbara och fastigheten kan vara i sämre skick än man tror.

Rådighetsfel är när en myndighet fattar ett beslut som hindrar en ägare från att använda sin fastighet. Felet måste ha funnits vid försäljningstillfället och köparen måste ha varit ovetande, för att felet ska kunna hävdas. Undersökningsplikt för köparen finns inte heller i det här fallet.

Faktiska fel

De faktiska felen kan vara allt från läckande tak och mögel till otäta skorstenar, trasiga toalettankar och skadedjur. Här är lagen ganska komplicerad. För att få ersättning måste köparen kunna visa att fastigheten är i sämre skick än de kunnat förutsätta med tanke på fastighetens pris och ålder. Dessutom har köparen en ganska omfattande undersökningsplikt vid faktiska fel. Om felet kunde ha upptäckts, går det inte att kräva ersättning i efterhand.

Dolda fel

Är felet däremot är av en typ som inte kunde upptäckas inom ramen för undersökningsplikten och heller inte kunde förväntas med utgångspunkt från fastighetens ålder kan man som köpare kräva ersättning. Då åberopar man vad som kallas "Dolda fel" och kring detta begrepp uppstår ofta missförstånd och bitterhet. Det är dock reglerat i lag och anses adekvat för att bostadsmarknaden ska fungera på ett rättvist sätt.

Läs mer om: Dolda fel

Landsöversikt