Kan man häva ett bostadsköp?

Att backa ur från ett husköp för att man ångrat sig är svårt, för att inte säga omöjligt. Däremot finns det andra omständigheter som gör att ett köp kan hävas.

Bild på artikelförfattaren Dag Kättström.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Senast uppdaterad: 16.12.2019

När kontraktet är signerat är köpet juridiskt bindande. Normalt sett är du då bunden till bostaden, så förhoppningsvis känner du att beslutet att skriva under var rätt. Under följande omständigheter kan dock ett köp hävas, men huvudregeln är att man först prövar om ekonomisk ersättning lösa tvisten. Att häva kontraktet är alltså normalt sett inte det första steget.

budgivning bostad
Det är viktigt att veta att bostadsaffären blir juridiskt bindande först när kontraktet undertecknats. Muntliga avtal är inte juridiskt bindande om oenigheter skulle uppstå.

Om fastigheten försämras

Ansvaret för bostaden ligger kvar hos säljaren fram till tillträdesdagen. Det betyder att eventuella skador som minskar på värdet i bostaden är upp till säljaren att ersätta. Det kan gälla alltifrån skador under "utflyttningspartyt" till att huset brinner ner. I sista hand kan en hävning av köpet komma ifråga.

Allvarliga dolda fel

Ett dolt fel är ett fel som inte kunde upptäckas under besiktningen och som inte kunde förväntas med tanke på husets ålder, pris eller standard. Säljaren har ansvaret för dolda fel i 10 år efter försäljningen, om inte en friskrivningsklausul lagts till i köpekontraktet. Upptäcks ett väldigt allvarligt dolt fel kan det vara en anledning att häva köpet, men i de allra flesta fall ersätter säljaren kostnaden för att åtgärda skadan.

Rättsliga fel

Om det visar sig att köparen inte kan förfoga över fastigheten som denne borde kunnat göra enligt kontraktet har det uppstått ett rättsligt fel. Detta är skäl för hävning av köpekontraktet. Det kan till exempel handla om att någon annan har nyttjanderätt till bostaden eller att det finns okända panträtter. Köparens undersökningsplikt omfattar inte rättsliga fel.

Rådighetsfel

Rådighetsfel är när en myndighet fattar ett beslut som hindrar en ägare från att använda sin fastighet. Felet måste ha funnits vid försäljningstillfället och köparen måste ha varit ovetande, för att felet ska kunna hävdas. Undersökningsplikt för köparen finns inte heller i det här fallet.

Kontraktsmässiga orsaker

Om någon av parterna bryter mot speciella klausuler i kontraktet är även detta ett tillräckligt starkt skäl att ogiltigförklara hela köpet. Därför är det viktigt att förutsättningarna för ett köp är ordenligt klargjorda för alla parter i kontraktet.

Landsöversikt