Fasaden av lägenheter i olika färger, med balkonger i plåt.

Kan man häva ett bostadsköp?

Att dra sig ur en bostadsaffär för att man ångrat sig är svårt, för att inte säga omöjligt. Däremot finns det andra omständigheter som gör att ett köp kan hävas.

Bild på artikelförfattaren Dag Kättström.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Senast uppdaterad: 13.11.2023

När kontraktet är signerat är köpet juridiskt bindande. Normalt sett är du då bunden till bostaden, så förhoppningsvis känner du att beslutet att skriva under var rätt. Det finns ingen generell ångerrätt. Under vissa omständigheter kan dock ett köp hävas, men huvudregeln är att man först prövar om ekonomisk ersättning lösa tvisten. Att häva kontraktet är alltså normalt sett inte det första steget.

1. Om fastigheten försämras innan tillträde

Ansvaret för bostaden ligger kvar hos säljaren fram till tillträdesdagen. Det betyder att eventuella skador som minskar på värdet i bostaden är upp till säljaren att ersätta. Det kan gälla alltifrån skador under "utflyttningspartyt" till att huset brinner ner. I sista hand kan en hävning av köpet komma ifråga. Använd gärna vår checklista vid tillträdet.

2. Allvarliga dolda fel

Ett dolt fel är ett fel som inte kunde upptäckas under besiktningen och som inte kunde förväntas med tanke på husets ålder, pris eller standard. Säljaren har ansvaret för dolda fel i 10 år efter försäljningen, om inte en friskrivningsklausul lagts till i köpekontraktet. Upptäcks ett väldigt allvarligt dolt fel kan det vara en anledning att häva husköpet, men i de allra flesta fall ersätter säljaren kostnaden för att åtgärda skadan. För bostadsrätter gäller andra regler för dolda fel.

Om du upptäcker ett fel är det viktigt att meddela detta till säljaren inom skälig tid. Läs mer om att reklamera fel efter bostadsköpet.

3. Rättsliga fel

Om det visar sig att köparen inte kan förfoga över fastigheten som denne borde kunnat göra enligt kontraktet har det uppstått ett rättsligt fel. Detta är skäl för att häva husköpet. Det kan till exempel handla om att någon annan har nyttjanderätt till bostaden eller att det finns okända panträtter. Köparens undersökningsplikt omfattar inte rättsliga fel.

4. Rådighetsfel

Rådighetsfel är när en myndighet fattar ett beslut som hindrar en ägare från att använda sin fastighet. Felet måste ha funnits vid försäljningstillfället och köparen måste ha varit ovetande, för att felet ska kunna hävdas. Undersökningsplikt för köparen finns inte heller i det här fallet.

5. Kontraktsmässiga orsaker

Om någon av parterna bryter mot speciella klausuler i köpekontraktet är även detta ett tillräckligt starkt skäl att ogiltigförklara hela köpet. Därför är det viktigt att förutsättningarna för ett köp är ordentligt klargjorda för alla parter i kontraktet.

Om säljare eller köpare ångrar sig

Om problemet är att någon part har ångrat sig är det inte skäl för att häva kontraktet som signerats. En säljare som vill behålla bostaden är beroende av att köparen är öppen för förhandling. En köpare som ångrar sig kan förvänta sig att det blir dyrt. Därför kan det vara klokt för köparen att fullfölja affären och sedan försöka sälja bostaden.

Mäklaren ska hjälpa vid tvist

Om något har blivit fel, kom ihåg att ta hjälp av mäklaren. I mäklarens roll ingår att erbjuda kunskap om vilka regler som gäller och råd om hur ni kan lösa situationen. Mäklaren är skyldig att medla och agera opartiskt i detta.

Landsöversikt