Om köparen backar ur

Vad händer om köparen backar ur bostadsaffären? Vilka regler gäller innan eller efter kontraktet skrivs på och blir man ersättningsskyldig?

Det värsta som kan hända en säljare är att en köpare backar ur fastighetsaffären. Hur illa det blir beror givetvis på när i processen köparen drar sig ur affären. En fastighetsaffär är inte hugget i sten förrän kontraktet är påskrivet. Innan dess har köpare - och säljare - rätt att dra sig ur affären utan att ersätta den andre parten.

Bostadsrätter

Bostadsrätter räknas inte som fast egendom och kräver egentligen inte ett skriftligt kontrakt för att affären ska vara giltig. Ett muntligt kontrakt kan räcka, även om det är sällan det sker. I de flesta fall ska ett kontrakt signeras för att affären ska bli giltig. Det kan dock innebära att säljaren har rätt till ersättning om köparen drar sig ur affären innan kontrakt skrivits. Kontakta genast mäklaren om detta händer. För att få ersättning behöver säljaren visa att han eller hon lidit ekonomisk skada för att en ersättning ska bli aktuell.

Om kontrakt skrivits

När kontraktet väl är undertecknat är det mycket svårare för köparen att dra sig ur. En möjlighet är att villkor i kontraktet inte uppfyllts. Då kan köparen dra sig ur utan att betala någon ersättning. Det kan till exempel vara ett villkor om att köparen ska få sålt sitt eget hus, eller att det krävs en godkänd besiktning för att köpet ska gå igenom. För säljaren är det en fördel om det inte finns några villkor inskrivna i kontraktet. Då blir köparen ersättningsskyldig om hen drar sig ur efter att ha skrivit kontraktet.

Sälja vidare istället

En eventuell ersättning tas i första hand från handpenningen. Om det inte räcker får köparen betala mellanskillnaden till säljaren. Det är fördelen med handpenning, förlusten kan räknas i faktiska kostnader. Om arvoden måste betalas ut trots att försäljningen inte blir av är det köparen som är skyldig att betala det. Extrakostnader för dubbelt boende och mellanskillnad ifall huset sedan säljs till ett lägre pris kan också bli aktuellt.

Om en köpare ångrar sig efter kontraktet skrivits på, rekommenderar många mäklare att köparen går vidare med köpet för att därefter försöka sälja fastigheten vidare. Det är ofta ett bättre alternativ ur ekonomisk synpunkt.

Om säljaren backar ur

När kontraktet väl är påskrivet har säljaren försatt sig i en situation där bostaden är förlorad, om köparen inte allvarligt misslyckas med att fullfölja sina åtaganden, att betala till exempel. Om säljaren ångrar sig och vill behålla bostaden är den enda chansen att köparen är villig att förhandla. Det kan då handla om att betala en större summa i skadestånd för att köparen ska låta köpet gå tillbaka.

Landsöversikt