- hitta den bästa mäklaren för dig!

Om köparen backar ur

Vad händer om köparen backar ur bostadsaffären? Vilka regler gäller innan eller efter kontraktet skrivs på och blir man ersättningsskyldig?

Det värsta som kan hända en säljare är att en köpare backar ur fastighetsaffären. Hur illa det blir beror givetvis på när i processen köparen drar sig ur affären. En fastighetsaffär är inte hugget i sten förrän kontraktet är påskrivet. Innan dess har köpare - och säljare - rätt att dra sig ur affären utan att ersätta den andre parten.

Bostadsrätter

Bostadsrätter räknas inte som fast egendom och kräver egentligen inte ett skriftligt kontrakt för att affären ska vara giltig. Ett muntligt kontrakt kan räcka, även om det är sällan det sker. I de flesta fall ska ett kontrakt signeras för att affären ska bli giltig. Det kan dock innebära att säljaren har rätt till ersättning om köparen drar sig ur affären innan kontrakt skrivits. Kontakta genast mäklaren om detta händer. För att få ersättning behöver säljaren visa att han eller hon lidit ekonomisk skada för att en ersättning ska bli aktuell.

Om kontrakt skrivits

När kontraktet väl är undertecknat är det mycket svårare för köparen att dra sig ur. En möjlighet är att villkor i kontraktet inte uppfyllts. Då kan köparen dra sig ur utan att betala någon ersättning. Det kan till exempel vara ett villkor om att köparen ska få sålt sitt eget hus, eller att det krävs en godkänd besiktning för att köpet ska gå igenom. För säljaren är det en fördel om det inte finns några villkor inskrivna i kontraktet. Då blir köparen ersättningsskyldig om hen drar sig ur efter att ha skrivit kontraktet.

Läs mer om häva köp och sälj här.

Ersättningen?

En eventuell ersättning tas i första hand från handpenningen. Om det inte räcker får köparen betala mellanskillnaden till säljaren. Det är fördelen med handpenning, förlusten kan räknas i faktiska kostnader. Om arvoden måste betalas ut trots att försäljningen inte blir av är det köparen som är skyldig att betala det. Extrakostnader för dubbelt boende och mellanskillnad ifall huset sedan säljs till ett lägre pris kan också bli aktuellt. Samma regler gäller om säljaren backar ur affären, då måste säljaren betala en ersättning för de kostnader som kan förknippas med att bostadsaffären inte blev av.

Sälja vidare istället

Om en köpare ångrar sig efter kontraktet skrivits på, rekommenderar många mäklare att köparen går vidare med köpet för att därefter försöka sälja fastigheten vidare. Det är ofta ett bättre alternativ ur ekonomisk synpunkt. En säljare har inte mycket att välja på. Enda gången en försäljning kan hävas är om köparen allvarligt bryter mot kontraktet, till exempel inte betalar. Annars får säljaren betala de omkostnader och annat som kan komma ifråga om han eller hon verkligen inte vill skiljas från sitt hus.