Om köparen backar ur

Det värsta som kan hända en säljare är om en köpare backar ur fastighetsaffären. Hur illa det blir beror givetvis på när i processen som köparen hoppar av. Har köparen hoppat av innan kontraktet har skrivits är det inget att göra åt. En affär med fastigheter anses inte vara klar förrän kontraktet är påskrivet. Innan dess har köpare - och säljare med för den delen - rätt att dra sig ur affären utan att ersätta den andre parten.

Bostadsrätter

Bostadsrätter räknas inte som fast egendom. Här krävs egentligen inte ett skriftligt kontrakt för att affären ska anses giltig. Då kan ett muntligt kontrakt bli gällande, men det är sällan. Oftast gäller att kontraktet ska skrivas för att affären ska bli giltig här med. Men det kan innebära att säljaren har rätt till ersättning om köparen drar sig ur affären innan kontrakt skrivits. Kontakta genast mäklaren om detta händer. För att få ersättning behöver säljaren visa att han eller hon lidit ekonomisk skada för att ersättning ska kunna komma i fråga.

Om kontrakt skrivits

Om ett kontrakt skrivits blir det klart svårare för köparen att dra sig ur. Det kan förekomma att kontraktet är villkorat. Om villkoren inte uppfylls kan köparen dra sig ur utan att betala något. Det kan vara om det i kontraktet står att köparen ska ha sålt sitt eget hus, eller att det krävs en godkänd besiktning för att köpet ska gå igenom. I övriga fall blir köparen som drar sig ur ersättningsskyldig för de kostnader och ekonomiska förluster som det orsakar säljaren. Säljaren kan alltså känna sig ganska säker på att fastigheten faktiskt sålts om kontraktet skrivits. Det bästa för säljaren är om avtalet inte är villkorat. Då ska mycket till för att dra sig ur.

Ersättningen?

Ersättningen som kan komma ifråga tas i första hand ur handpenningen. Om det inte räcker får köparen betala mellanskillnaden till säljaren. Det är det som är det fina med handpenning. Förlusten kan räknas i faktiska kostnader. Om arvoden måste betalas ut för försäljningen trots att den inte blir av är det köparen som ska betala det. Extrakostnader för dubbelt boende om säljaren köpt ett nytt hus, och mellanskillnad för att huset sedan säljs till ett lägre pris kan också komma ifråga. Detsamma gäller en säljare. Om säljaren backar ur får han eller hon stå för de omkostnader och förluster som beror på att affären inte blev av.

Sälja vidare istället

Många mäklare rekommenderar en köpare som ångrar sig att istället gå vidare med köpet för att därefter försöka sälja fastigheten vidare. Det är ofta ett bättre alternativ ur ekonomisk synpunkt. En säljare har inte mycket att välja på. Enda gången en försäljning kan hävas är om köparen allvarligt bryter mot kontraktet, till exempel inte betalar. Annars får säljaren betala de omkostnader och annat som kan komma ifråga om han eller hon verkligen inte vill skiljas från sitt hus.