Hantera brister i bostaden inför visning

Brister och fel brukar visa sig efterhand. Om man inte vill riskera konsekvenser av detta är det viktigt att som säljare upplysa om sakernas tillstånd i bostaden. Samtidigt är det köparen som har undersökningsplikten.

Brister på fastigheten kan ge rätt till reducerat pris, att köpet hävs och skadestånd. I första hand bör mäklaren som förmedlade köpet kontaktas för medling om köparen upplever sig förd bakom ljuset. Om parterna inte kan komma överens kommer jurister att blandas in, vilket kan bli kostsamt.

Upplysningsskyldighet

Säljaren har inget faktiskt ansvar för husets skick. En bostad säljs i befintligt skick. Däremot har säljaren ett ansvar att upplysa om kända fel som kan vara besvärligt för en köpare att upptäcka. Upplysningsplikten gäller även mäklaren, som inte får undanhålla information om brister och fel som ägaren upplyst om.

Däremot ingår inte brister som är normala för fastighetens ålder och allmänna skick, eller som köparen själv ska kunna se i den besiktning som köparen är skyldig att göra, i upplysningsplikten. Därför finns det ingen anledning för säljaren att ta in en besiktningsman innan försäljningen, såvida det inte är så att säljaren vill teckna en dolda fel-försäkring.

Bättre att berätta

Även om upplysningsplikten är begränsad, är det tryggare för säljaren att upplysa om de fel och brister som finns i fastigheten. Det minskar risken för att köparen ska kunna kräva ersättning i efterhand. De fel och brister som köparen blivit informerad om kan det inte krävas ersättning för. Säljaren kan bara bli ersättningsskyldig om ägaren varit medveten felet, men inte informerat köparen om det.

Upplys om undersökningsplikten

Det är också viktigt att upplysa köparen om att undersökningsplikt råder och uppmana denne att undersöka fastigheten eller bostadsrätten noga och ingående. Då undviker man risken för att säljaren ska kunna hävda att denne inte kände till felen innan köpet.

Avhjälpanderätt

En bostadsrätt faller inte under fast egendom. Därför finns en klausul i köpslagen som heter avhjälpanderätt. Den gäller vid försäljning av bostadsrätter. Klausulen ger säljaren möjlighet att rätta ett fel som upptäcks i en bostadsrätt efter överlåtelsen, om det inte stör boendet för mycket. Kan felet rättas till faller rätten till prisavdrag bort för fel som upptäcks efter överlåtelsen och som bostadsrättsäljaren borde varit medveten om.