- hitta den bästa mäklaren för dig!
Inte alla fel och brister är lätta att upptäcka

Besiktningsmannens ansvar

Känner du till besiktningsmannens syfte vid besiktning av fastigheter? Som köpare har du undersökningsplikt, men det kan bli avgörande om besiktningsmannen agerat vårdslöst och blir skadeståndsskyldig.

Besiktningsmannen ska göra ett så bra arbete som möjligt och jobba efter konsumentskyddslagens regler. Däremot finns det inga krav på att hen måste upptäcka alla fel och brister i en fastighet.

Ansvarig eller slarvig?

Det som inte syns på ytan kan besiktningsmannen inte förmedla vidare. Det är inte besiktningsmannens uppgift. Hen kan inte heller anklagas för att ha gjort ett felaktigt riskanalys, för att det blir en riskbedömning som syns utifrån. Besiktningsmannen kan inte fortsätta en undersökning om det innebär att byggnaden skadas. Däremot kan en utförligare undersökning, med ägarens tillstånd, få fram denna information. Men det ingår med andra ord inte i en överlåtelsebesiktning. Köparen får då söka säljarens tillstånd innan undersökningen kan gå vidare.

Besiktningsmannen har som förutsättning att de handlingar som ges till honom angående fastigheten är riktiga. Om besiktningsmannen gör ett utförligt arbete utefter bästa förmåga kan han inte anses som ansvarig för några fel eller brister i fastigheten. Den enda gången besiktningsmannen kan hållas ansvarig är när hen agerat vårdlöst. Därför gäller det att kontrollera så att besiktningsmannen har ansvarsförsäkring. Den täcker eventuell skada för besiktningsmannens slarv.

Bara uppdragsgivaren kan kräva ersättning

bestiktning
Viktigt att veta: Besiktningsmannen kan inte ta över köparens eget undersökningsansvar

Det maximala beloppet som kan krävas tillbaka är 15 prisbasbelopp. Skillnaden mellan fastighetens pris utan fel och fastighetens pris då hänsyn tagits till det upptäckta felet, utgör anledningen för ersättning. Det är upp till uppdragsgivaren att bevisa att besiktningsmannen agerat försumligt. Det är uppdragsgivarens ansvar att framföra felet inom skälig tid.

Undersökningsplikten

Besiktningsmannen ansvarar inte över köparens undersökningsansvar. Många av de delar som ingår i den totala undersökningsplikten kungörs inte i besiktningsprotokollet. Besiktningsmannen kan därför inte ta ansvar för det.

Besiktningsmannen tar heller inte ansvar för att utföra köparens undersökningsplikt. Besiktningen som genomförs gäller bara vid besiktningstillfället. Just för att förhållandena efter första besiktningen kan ändras i efterhand.

Om besiktningsmannen inte har gjort sitt jobb

Om besiktningsmannen missat något som hen borde ha upptäckt vid besiktningen går det att väcka skadeståndskrav. I första hand ställs kravet mot besiktningsmannen.

Om du inte kommer någon vart blir nästa steg att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Om besiktningsmannen gjort fel går det också att föra saken vidare till domstolen för att få krav på ersättning.