Energideklaration - ett krav vid försäljning

I samband med försäljning av ett hus måste man kunna presentera en aktuell energideklaration. Syftet är att förbättra energiförbrukningen i svenska hus och göra det tydligare för husköpare vad det är för standard på huset de köper.

En energideklaration informerar om byggnadens energiförbrukning enligt ett liknande system som den energideklaration man kan hitta på exempelvis vitvaror. Huset får en bokstav mellan A och G där A är ett mycket energieffektivt hus och G ett hus som drar mycket energi och där det finns stor förbättringspotential. I en energideklaration får man också tips på vad man kan göra. Undersökningen görs av en oberoende expert och gäller i 10 år.

Lagen om energideklaration gäller för:

 • Byggnader som ska säljas
 • Byggnader som helt eller delvis hyrs ut
 • Nybyggda byggnader
Syftet med energideklaration är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.

Energideklaration behövs inte för:

 • Fristående byggnader som är mindre än 50 m2
 • Byggnader som inte värms upp till mer än tio grader
 • Bostadshus som används under en begränsad del av året där energiförbrukningen är mindre än 25% av en helårsförbrukning
 • Byggnader som i huvudsak används till religiös verksamhet
 • Industrianläggningar och verkstäder
 • Tillfälliga byggnader som är avsedda att användas i högst två år
 • Ekonomibyggnader inom skogs- och jordbruksnäring
 • Hemliga byggnader inom totalförsvaret
 • Byggnader klassade som byggnadsminnen

Hur går det till?

Energideklarationen genomförs av en certifierad energiexpert. Det är husägarens ansvar att redovisa all information som gäller huset energiförbrukning:

 • Grundfakta och ritningar över byggnaden
 • Byggnadens isoleringstyp
 • Byggnadens typ av fönster
 • Hur stor golvarea som värms upp
 • Fakta om ventilationssystemet
 • Normal inomhustemperatur
 • Om radonmätning gjorts och vilka värden den visade

Det har blivit vanligare att energideklarationen görs utan besök från energiexperten. Framförallt då informationen om huset är komplett samtidigt som det är uppenbart att allt gjorts för att hålla energiförbrukningen nere.

Syftet

Genom att energiklassa byggnader och föreslå förbättringar är syftet att göra svenska hus mer energieffektiva. Råden från undersökningen medför inget tvång, men kan spara in pengar för hushållets energikostnader. En bättre energistatus gör också huset mer värdefullt på bostadsmarknaden.

När ska den vara klar?

Energideklarationen ska vara klar då köpekontraktet eller hyreskontraktet skrivs, och gäller i 10 år. Det är viktigt att husägaren kontaktar en energiexpert i god tid för att deklarationen ska hinna bli klar i tid.

Ansvariga myndigheter

För att få utföra en energideklaration måste företaget vara ackrediterat av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC. Det är Sveriges nationella ackrediteringsorgan. På myndighetens hemsida, finns alla godkända företag som gör energideklarationer listade. Boverket ansvarar för energideklarationernas utformning och regelverk.