Vad ingår på tomt och mark?

Du kan inte gräva upp växter och ta med brevlådan när du flyttar efter en försäljning. Det mesta på tomten ingår nämligen i köpet. Vissa föremål kan ligga i gråzonen och bör avtalas om innan köpet genomförs.

Grundregeln är att alla inventarier och installationer på tomten som är uppsatta för ”stadigvarande bruk” ska medfölja fastigheten och därmed stå kvar på marken eller tomten. Med stadigvarande bruk avses föremål som fyller en funktion på själva fastigheten. För bostadsrätter finns inga klara regler om vad som ska ingå. Ofta gäller dock samma regler vid bostadsrätter som vid fastigheter.

Byggnadstillbehör

Exempel på vanliga tillbehör som följer med marken eller tomten är:

 • brevlåda
 • solur
 • grindar och stängsel
 • flytbrygga, bojstenar och bojar
 • buskar och träd
 • oljetank
 • sandlåda
 • byggnader
 • ledningar
 • soptunna
 • torkvinda

Med byggnader räknas även små lekstugor, lusthus, uthus och växthus och andra byggnader som inte behöver ha bygglov. I ekonomibyggnader som till exempel garage eller ladugårdar ingår boxar och annan fast inredning. Fastighetstillbehör behöver vara fastmonterade för att ingå i en fastighetsöverlåtelse. En varmvattenberedare som inte är inkopplad, staplat takmaterial, eller stängsel som inte satts upp är alltså inte en del av fastigheten.

Det finns gråzoner i lagen där säljare och köpare bör diskutera fallet för att undgå tvister. Till exempel gungställningar, enklare pooler ovan mark och badtunnor. Är de fasta installationer bör de ingå, men om de lätt kan flyttas kan det diskuteras. Vad som är för ”stadigvarande bruk” blir då en definitionsfråga.

Annan ägare

Inventarier på fastigheten som inte tillhör fastighetsägaren räknas inte in i fastighetstillbehören, oavsett vad de består av. Inventarier som tillhör en annan ägare ska i regel tas bort inför en försäljning. Om någon del av fastigheten är uthyrd ska det som tillhör hyresgästen också tas med när hyresavtalet upphör. Därför är det viktigt att stämma av vad som ingår och inte när en fastighet ska köpas.

Kan avtalas bort

Om det är något som en säljare vill ta med sig vid försäljningen finns det två lösningar. Det ena är att ta bort fastighetstillbehöret innan försäljningen. Det andra är att skriva in i avtalet att tillbehöret inte följer med i överlåtelsen. Omvänt kan säljaren också skriva in i avtalet, det som ska lämnas kvar. Det är en fördel att skriva in de tillbehör som kan ligga i gråzonen i köpeavtalet. Eventuella oklarheter kan undvikas genom att de skrivs in i avtalet.