Vad ingår på tomt / mark

När en fastighet övergår till ny ägare följer vissa inventarier per automatik med i överlåtelsen om inget annat avtalas mellan parterna. Grundregeln är att alla inventarier som är uppsatta för stadigvarande bruk ska medfölja fastigheten och därmed stå kvar på marken eller tomten. Med stadigvarande bruk betyder att inventarierna fyller en funktion på själva fastigheten. Om huset och tomten är en bostadsrätt finns ingen uttrycklig regel som säger vad som ska ingå. Av principiella skäl brukar dock samma regler gälla vid bostadsrätter som vid fastigheter.

Byggnadstillbehör

Exempel på vanliga tillbehör som ska medfölja mark/tomt:

 • brevlåda
 • solur
 • grindar och stängsel
 • flytbrygga, bojstenar och bojar
 • buskar och träd
 • oljetank
 • sandlåda
 • byggnader
 • ledningar
 • soptunna
 • torkvinda

Med byggnader räknas även små lekstugor, lusthus, uthus och växthus och annat som inte behöver ha bygglov. I eventuella ekonomibyggnader ingår eventuella boxar och annan fast inredning, som till exempel fastskruvade krubbor, vattenkoppar och liknande. Det som finns på fastigheten och som ingår i fastighetstillbehören behöver vara monterat för att ingå i en fastighetsöverlåtelse. En varmvattenberedare som står och inte är inkopplad, takmaterial som ligger på hög, alternativt stängsel som inte satts upp är således inte en del av fastigheten. Det finns en gråzon i lagen där säljare och köpare bör diskutera fallet som till exempel vid gungställningar, enklare pooler ovan mark och badtunnor. Är de fasta installationer bör de ingå, men om de lätt kan flyttas kan saken bli en annan. Vad som är för stadigvarande bruk blir då en definitionsfråga.

Annan ägare

De inventarier som finns på fastigheten och som inte är fastighetsägarens kan inte räknas in i fastighetstillbehören oavsett vad dessa består av. Sådan inredning hör till en annan ägare och ska i regel tas bort inför en försäljning. Om någon del av fastigheten är uthyrd är regeln att det som tillhör hyresgästen också får tas med när hyresavtalet upphör. Det kan därför vara på sin plats att stämma av vad som ingår och inte när en fastighet ska köpas.

Kan avtalas bort

Om det är något särskilt som en säljare vill kunna ta med sig finns det två sätt att lösa problemet på. Det ena är att ta bort fastighetstillbehöret innan försäljning sker. Det andra är att skriva in i avtalet att tillbehöret inte följer med i överlåtelsen. Det omvända gäller för sådant som fastighetsägaren vill lämna kvar. Det finns också en del fall som kan hamna i gråzonen, och om det är osäkert vad som gäller kan ett skriftligt förtydligande i köpeavtalet vara på sin plats. Var noga med kontraktets utformning. Eventuella oklarheter kan lätt avhjälpas genom att skriva ner vad som gäller.