Ägarbyte när bostaden är uthyrd

Om du säljer eller köper en bostad och den är uthyrd till en tredje part kan det bli problem. Rättsskyddet för den som hyr är omfattande och ett hyresförhållande avslutas inte bara för att ett ägarbyte sker.

Ett köp av en uthyrd bostad kan bli problematiskt om den nya ägaren vill bosätta sig i den uthyrda bostaden direkt. Det är inte omöjligt att få tillträde till huset om det redan är uthyrt, men det är klart mycket svårare. Hyreslagen ger personer som hyr bostäder stora rättigheter, både vad gäller att behålla, alternativt hitta ett nytt boende. Det kan därför ta tid, och det finns många regler att hålla reda på.

Starkt besittningsskydd

All uthyrning av bostäder och industrilokaler styrs av hyreslagen. Den börjar gälla från det att hyresgästen flyttar in i bostaden. Hyresgästen skyddas då av det så kallade besittningsskyddet. Det krävs särskilda skäl, som till exempel obetalda hyresräkningar eller störande boende, för att besittningsskyddet ska brytas. Enligt besittningsskyddet har faktiskt hyresgästen rätt att få förlängt hyreskontrakt då kontraktet går ut. Är parterna inte överens avgörs tvisten av hyresnämnden och under behandlingstiden har hyresgästen rätt att bo kvar.

Undantag från besittningsskyddet

Det finns dock vissa fall där besittningsskyddet inte gäller. Vid uthyrning av bostadsrätt finns inget besittningsskydd förrän samma hyresgäst bott i lägenheten i två år. Hyresavtal kan också sägas upp om:

  • bostaden ska rivas
  • bostaden ska genomgå omfattande renovering
  • bostaden inte längre ska användas som bostad
  • bostaden finns i ett privatägt en- eller tvåfamiljshus där ägaren själv behöver bo i huset.

Avtala bort

Många husägare och privata lägenhetsuthyrare kräver idag att hyresgästen avsäger sig sitt besittningsskydd. Avsägningen måste avtalas på ett särskilt papper skilt från hyreskontraktet. I vissa fall krävs till och med en särskild blankett och ett godkännande från hyresnämnden.

Vägrar att flytta

arn
Kom ihåg att söka tillstånd av bostadsrättsföreningen om du vill hyra ut din bostad.

De flesta hyresavtal fungerar bra i gott samförstånd. Som hyresvärd är det dock viktigt att komma ihåg att uppsägningstiderna i hyreslagen är generösa för hyresgästen. Det kan också hända att hyresgästen inte vill eller kan flytta. Då kan det bli en lång process där det kan ta lång tid att få rätt till sitt eget hus som köpare. I värsta fall får hyresnämnden avgöra fallet. Dit kan både hyresgäst och hyresvärd vända sig. Se därför igenom förutsättningarna noga innan du köper en bostad med uthyrt boende.

Ägaren ansvarar alltid för bostaden

Det är alltid ägaren ansvarar för standarden i huset. Uppstår några fel är ägaren ansvarig och det är ägarens försäkringar som gäller. Ägaren ansvarar också för att byta vitvaror, underhåll av huset, samt målning in- och utvändigt. Ett uthyrt hus måste därför försäkras och underhållas, även om en hyresgäst bor där.

Hyra ut bostadslägenhet

Eftersom det är bostadsrättsföreningen som bestämmer vem som får bo i föreningens lägenheter måste de godkänna uthyrningen av lägenheten. Det behövs ett giltigt skäl för att hyra ut sin bostadsrätt och föreningen är inte alltid positiv till en uthyrning och har rätt att säga nej enligt hyreslagen. Det er förhållandevis enkelt att få tillbaka en uthyrd bostadsrätt eftersom besittningsskyddet gäller först efter två års uthyrning till samma person. Däremot är det svårt att tvinga bort en hyresgäst som vägrar flytta. Då krävs ett beslut från hyresnämnden och sedan får bostadsrättsinnehavaren vända sig till Kronofogden för avhysning av hyresgästen.

När bostaden ska säljas

De flesta som köper en bostad vill få tillgång till den direkt vid överlämningen. Att köpa ett uthyrt hus kan göra köpet mer komplicerat. Som säljare är det viktigt att säga upp hyresavtalet i god tid. I hyreslagen är det styrt hur lång uppsägningstid hyresgästen har rätt till. Längden kan variera beroende på avtal och hur länge hyresgästen bott i bostaden. Uppsägning ska vara skriftlig.

Landsöversikt