Stämpelavgift

Stämpelskatt är en avgift som köparen får betala för att registreras som ägare, det vill säga få lagfart, till en nyinförskaffad fastighet. Det gäller inte bostadsrätter, då lagfart inte behöver införskaffas. Avgiften kallas ibland för stämpelavgift. Det finns även en stämpelskatt för att ta ut pantbrev på en fastighet.

Vid köp

För att få inskrivet i myndighetsrullorna att en ny ägare har rättigheten till en fastighet ansöker köparen om att få en lagfart. För att få lagfarten måste en stämpelskatt betalas. Stämpelskatten vid fastighetsöverlåtelser är en avgift om 1,5 % av köpeskillingen. Om taxeringsvärdet är högre än köpeskillingen betalas 1,5 % av taxeringsvärdet istället. För juridiska personer, det vill säga bland annat företag, är stämpelskatten vid överlåtelser 4.5 %. För bostadsrättsföreningar gäller dock 1.5%. Om köpeskillingen är under 85 % av taxeringsvärdet räknas överlåtelsen som gåva. Vid gåva tas ingen stämpelskatt ut. Betalningen hanteras av inskrivningsenheten och lagfarterna hanteras av Lantmäterierna.

Pantbrev

Stämpelskatten tas också ut i samband med pantbrev. Pantbrev är en möjlighet att inteckna huset hos en bank. Det är bankens säkerhet att få betalt om lånet förfaller. De allra flesta fastigheter har någon form av pantbrev uttagna. Vid köp tar den nya ägaren över pantbreven i och med att han eller hon får lagfarten. Men det är inte alltid de pantbrev som finns täcker det belopp lånet har. I så fall måste nya pantbrev skapas. Priset för detta är 2 % av det belopp pantbrevet ska ha. Det finns också en grundavgift som tas ut vid nya pantbrev. För närvarande är den 375 kr.

Banken hjälper till

När ett köpebrev tecknas befinner sig oftast båda parter på en bank då överlåtelsesumman ska betalas. Banken åtar sig ofta att ordna med pantbrev och med lagfarten. De ordnar alla papper och ser till att allt är i ordning. För detta besvär tar de ofta ut en avgift. Men det kan det vara värt då detta gör att köparen kan känna sig säker på att allt sker på rätt sätt. Banken blir också glad. De får garanterat de pantbrev som behövs.

Landsöversikt