- hitta den bästa mäklaren för dig!

Mäklarutbildning

Är du ambitiös med en tydlig drivkraft, ta reda på om mäklaryrket är något för dig.

Fastighetsmäklare är ett certifierat yrke som kräver en godkänd 2- eller 3-årig högskoleutbildning. Efter utbildningen måste den nyutexaminerade ansöka om att bli registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Först då kan man titulera sig som professionell mäklare.

Vad ingår?

Mäklarutbildningen innehåller kurser i fastighetsrätt, fastighetsförmedling, ekonomi, civilrätt, skatterätt, byggnadsteknik och fastighetsvärdering. En del av utbildningen ska också vara en fördjupning inom något av dessa områden, eller nationalekonomi. Utbildningen bygger mycket på ekonomi och juridik, en färdigutbildad mäklare ska kunna hantera fastighetsaffärernas juridiska och ekonomiska aspekter. Kursdeltagarna utbildas också i marknadsföring. Mycket av undervisningen är knuten till det verkliga yrkeslivet, dels genom självstudier och projektarbeten, dels genom professionella fastighetsmäklare som föreläsare på flera av kurserna.

Skolor, programm och kurser

Mäklarutbildningen kan läsas som program, eller sättas ihop genom lösa kurser. Om man väljer att själv sätta ihop de kurser som behövs är det viktigt att försäkra sig om att kurserna är godkända och att de inte överlappar varandra. En del kurser kan också läsas på distans. Kurserna innehåller inte heller den 10-veckors praktik som är ett krav för att bli certifierad som mäklare.

Det säkraste sättet är att läsa ett mäklarprogram, för att vara säker på att få alla de delar som krävs. Dessa mäklarprogram brukar vara mycket populära och har många gånger fler ansökningar än studieplatser. Mäklarprogram finns på: