Mäklarutbildningar

En mäklare måste idag ha en godkänd examen från en specifik mäklarutbildning alternativt kunskaper och erfarenheter som motsvarar detta. En bra mäklare måste också ha de personliga egenskaper som utmärker goda mäklare.

Fastighetsmäklare är ett certifierat yrke som kräver en godkänd två- eller treårig högskoleutbildning. Efter utbildningen måste den nyutexaminerade ansöka om att bli registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen. Först då kan man titulera sig som professionell mäklare.

Vad ingår?

Mäklarutbildningen innehåller kurser i fastighetsrätt, fastighetsförmedling, ekonomi, civilrätt, skatterätt, byggnadsteknik och fastighetsvärdering. En del av utbildningen ska också vara en fördjupning inom något av dessa områden, eller nationalekonomi.

Utbildningen bygger mycket på ekonomi och juridik, en färdigutbildad mäklare ska kunna hantera fastighetsaffärernas juridiska och ekonomiska aspekter. Kursdeltagarna utbildas också i marknadsföring. Mycket av undervisningen är knuten till det verkliga yrkeslivet, dels genom självstudier och projektarbeten, dels genom professionella fastighetsmäklare som föreläsare på flera av kurserna.

Skolor, program och kurser

Mäklarutbildningen kan läsas som program, eller sättas ihop genom lösa kurser. Om man väljer att själv sätta ihop de kurser som behövs är det viktigt att försäkra sig om att kurserna är godkända och att de inte överlappar varandra för mycket. En del kurser kan också läsas på distans. Kurserna innehåller inte heller den 10-veckors praktik som är ett krav för att bli certifierad som mäklare.

Det säkraste sättet är att läsa ett mäklarprogram, för att vara säker på att få alla de delar som krävs. Dessa mäklarprogram brukar vara mycket populära och har många gånger fler ansökningar än studieplatser. Högskolan i Gävle var först ut med ett fastighetsmäklarprogram och är fortfarande en av de mest populära lärosätena i Sverige för blivande fastighetsmäklare. Men många andra universitet och högskolor har liknande program.

Mäklarutbildningar på svenska universitet och högskolor.

Utöver detta finns andra vägar att gå, bland annat genom mäklarutbildningar utomlands. För att bli registrerad som fastighetsmäklare i Sverige måste dock ett svenskt universitet eller högskola godkänna att du kan tillgodoräkna dig den utbildningen. Detta är förstås något du bör kontrollera innan du påbörjar ett sådant alternativ.