Mäklarutbildning

Fastighetsmäklare är godkända och kontrollerade yrkesmän som utbildats på högskolenivå. De har två till tre års yrkesutbildning i bagaget. Under de tre åren finns en mängd olika ämnen som behandlas och gås igenom. Efter avslutat utbildning får mäklaren ansöka om att bli registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Först då kan han eller hon titulera sig som professionell mäklare.

Vad ingår?

För att få bli registrerad mäklare krävs utbildning och kunskaper inom fastighetsrätt, fastighetsförmedling, byggnads- och värderingsteknik och företagsekonomi. En stor del av studierna är förenade med ekonomi och juridik. Utbildningen innebär också någon typ av fördjupning inom ett specifikt område. Det betyder att en utbildad mäklare både ska kunna de juridiska spörsmål som är förenade med fastighetsaffärer, kunna bedöma och värdera en fastighet korrekt och inte minst kunna en del ekonomi. En del av utbildningen är också avsatt till kurser inom marknadsföring och försäljning av tjänster. En stor del av undervisningen sker genom självstudier och projektarbeten där faktiska och presumtiva fall ska lösas. På många skolor är professionella fastighetsmäklare lärare för flera av kurserna.

Var utbildas mäklarna

De två mest attraktiva skolorna för blivande mäklare är Borås Högskola, Stockholms universitet och Gävle Högskola. Även Umeå universitet och Malmö högskola erbjuder mäklarutbildningar. Kursupplägget och innehållet på de olika skolorna varierar något, men i stort sett handlar det om samma utbildning. Mäklarutbildningen är mycket attraktiv och populär. Det är långt ifrån alla som söker som lyckas få en plats på utbildningarna. Till läsåret 2009/2010 sökte till exempel 1 300 personer de 70 platserna som fanns att tillgå.

Distansutbildningar och enstaka kurser

Det finns utbildningar på distans också. Dessa tar i allmänhet längre tid, eftersom de sker på halvtid. Det går också att få en mäklarlicens genom att läsa enstaka kurser på egen hand. Då gäller det att undersöka vilka kurser som kan sättas ihop för att få en komplett kunskapsnivå. Sedan är det upp till Fastighetsmäklarnämnden att bedöma om de enstaka kursernas innehåll är adekvata för att kunna betecknas som mäklare.