Köpebrevet slutför bostadsaffären

Köpebrevet fungerar som ett kvitto på köpet och ska inte förväxlas med köpekontraktet. Först när alla delar i köpekontraktet är fullgjorda skrivs köpebrevet under.

Bostadsaffären avslutas med signering av köpebrevet. Det intygar att affären är avslutad, kontraktet uppfyllt och att den nye ägaren nu har äganderätten och tillgång till bostaden. Det är mäklarens ansvar att upprätta köpebrevet.

Innehåll

Vid ansökan om lagfart till inskrivningsmyndigheten är köpebrevet det som i första hand används. Köpebrevet brukar skrivas under på överlåtelsedagen. Det vanligaste är att parterna träffas på banken och avslutar affären. Samtidigt överlämnas nycklar och kartor och annan information om fastigheten till köparen.

Köpebrevet ska innehålla:

  • Köparens fullständiga personuppgifter
  • Säljarens fullständiga personuppgifter
  • Fastighetens uppgifter och fastighetsnummer
  • Överlåtelseförklaring
  • Hänvisning till köpekontrakt (inte obligatoriskt)
  • Bostadens köpeskilling
  • Underskrifter av köpare, säljare och vittnen

Juridisk betydelse

I samband med köpebrevet ska köparen söka lagfart genom att registrera sig i fastighetsägarregistret. För att kunna söka lagfart måste köpebrevet undertecknas av köpare, säljare och två vittnen. Detta är en liten men mycket viktig del av en bostadsöverlåtelse. Om inte lagfart görs kan säljaren i juridisk mening sälja bostaden igen till en annan köpare. Det är därför mycket viktigt att köpebrevet blir riktigt utformat och signerat.

Landsöversikt