- hitta den bästa mäklaren för dig!

Allt om fastighetsmäklare

Det är mycket att tänka på när du ska sälja din bostad. Här sammanfattar vi de viktigaste stegen och vad som är bra att tänka på. Till att börja med behöver du hitta en bra mäklare. På mäklare.se har vi samlat Sveriges mäklare geografiskt, här kan du se vilka mäklare som finns registrerade. Genom vår jämförelsetjänst kan du sedan jämföra mäklarnas villkor och arvoden. Du kan samla in flera offerter, helt utan bindning, och välja den som är lönsammast för dig. Tjänsten hittar du här: Offert mäklare.

När du använder tjänsten kan du känna dig säker på att mäklaren är registrerad i Fastighetsmäklarnämnden. Vid val av mäklare bör du ställa dessa frågor:

  • Hur ska huset marknadsföras? Vilken media används för annonsering (tidningar, internett m.m.) - samt hur många annonser?
  • Hur ser tidsplanen för visningar ut, hur många visningar och när?
  • Hur går budgivningen till och på vilka sätt kan man buda? Rutiner för orientering av bud.
  • Kostnader som provision, andra ersättningskrav och betalningsvillkor?

Uppdragsavtal

När du valt mäklare ska fastighetsmäklaren upprätta ett uppdragsavtal, ett skriftligt avtal mellan mäklaren och dig som säljare. I uppdragsavtalet anges villkoren för uppdraget samt mäklaren och säljarens rättigheter och skyldigheter.

Uppdraget kan vara med eller utan ensamrätt. En överenskommelse om ensamrätt måste vara skriftlig och får sättas till högst tre månader åt gången. Vill man därefter förlänga ensamrätten ytterligare får det göras tidigast en månad innan avtalet går ut.

Den som gett en mäklare ett förmedlingsuppdrag är inte tvungen att fullfölja någon försäljning.

Ge mäklaren all information

Mäklarens första jobb är att göra en objektbeskrivning, alltså en detaljerad beskrivning av fastigheten. Därför behöver du som säljare ge all tänkbar information till mäklaren. Till exempel ritningar, pantbrev, eventuella servitut, tomtgäldsavgift m.m

I mäklarens uppdrag ingår alltid att kontrollera vem som äger bostaden liksom vilka inteckningar, servitut och andra rättigheter som belastar det, att upprätta en bostadsbeskrivning och att göra en beräkning av boendekostnaderna för köparen, en så kallad boendekostnadskalkyl.

Objektbeskrivning och marknadsföring

om

Nästa steg är att mäklaren gör en objektbeskrivning. Det är en professionell presentation av din bostad och en del i marknadsföringen. Här ska det bland annat informeras om fastighetens benämning, taxeringsvärde, boarea, byggår och utgångspris.

Därefter ska objektet marknadsföras. Det vanligaste är att mäklaren använder tidningsannonser och internet.

Ibland har mäklarna också egna interna listor på vilka som kan tänkas vara intresserade av att köpa din bostad.

Visning

Efter att bostaden marknadsförts är det visning. Tillsammans med mäklaren går ni igenom datum för visning och vad som behöver göras inför visningen. Som säljare bör du inte vara med på visningen, spekulanterna ska kunna ställa sina frågor ogenerat till mäklaren. Du hittar en bra checklista på vad man kan göra innan visningen här.

Budgivning

Det finns inga bestämda regler för hur budgivningen ska gå till, men de olika varianterna kan delas in i sluten och öppen budgivning.

I en sluten budgivning får spekulanterna en viss tid på sig att lämna sina bud, vanligtvis skriftligen. Mäklaren redovisar buden för säljaren och spekulanterna får inte veta om varandras bud.

I en öppen budgivning lämnas buden in till mäklaren, som löpande redovisar högsta budet till säljare och till övriga spekulanter. Budgivningen pågår tills ingen längre vill bjuda högre än högsta budet. Tänk på att säljaren bestämmer vem han vill sälja till och till vilket pris. Säljaren behöver inte sälja till den som lämnat det högsta budet. Säljaren är inte heller juridiskt bunden att sälja till det pris som har angetts i en annons eller på annat sätt under försäljningen.

Kontrakt

Efter budgivningen ska kontrakt skrivas med köparen. Det vanligaste är att skriva kontrakt då köparen fått sitt banklån godkänt och överlåtelsebesiktningen är utförd. Som säljare har du rätt att när som helst före kontraktsskrivningen avbryta processen eller välja att börja om från början. Du bestämmer själv till vem du ska sälja.

Deklaration

Året efter att du har sålt din bostad ska du redovisa försäljningen i självdeklarationen. Att deklarera en fastighetsförsäljning kan vara ett omfattande arbete så prata med mäklaren och se till att deklarationsrådgivning ingår i ditt uppdragsavtal med fastighetsmäklaren. Om du vill läsa om det själv hittar du Skatteverkets broschyr här.