Kommunen som informationskälla

Har du tänkt på att kontakta kommunen när du ska köpa, eller har köpt hus? Kommunen har massor med nyttig information som de kan dela med sig av. Det kan gälla bygglov, planritningar, kommunens utbyggnadsplaner och mycket annat.

När en fastighet ska byta ägare kan det löna sig för både säljaren och köparen att kontakta kommunen. Kommunkontoret har mycket användbar information när det gäller boende och fastigheterna som finns inom kommunen. Har du frågor som köpare eller säljare kan du alltid besöka kommunkontoret. Här finns byggloven sparad, den samhälleliga planeringen som visar möjligheter på fastigheten – samt information om vatten och avlopp.

Ansvaret för boendet i kommunen

Kommunens verksamhet styrs av plan- och bygglagen samt miljöbalken. De har ansvaret för boendemiljö och byggandet som ligger på kommunens område. De har även ansvar för vilka områden som detaljplaneras och de utbyggnadsplaner som innefattas i kommunens geografiska område. Den nuvarande indelningen och de framtida planerna ska finnas tillgängliga för allmänheten. Det är också kommunens bygglovsenhet som beviljar bygglov och som kan informera om när ett bygglov behövs. Den som vill ha uppgifter om nuvarande och möjliga bygglov ska därför kontakta byggnadskontoret i kommunen.

Fastighetsinformation

På kommunkontoret finns alla byggtillstånd och beslut som rör varje fastighet. Detaljerade ritningar, underlag för beslut, förelägganden och beslutsprotokoll – allt i kommunens arkiv. Här kan du som säljare vända dig om du inte hittar fram till den informationen som du skal. Köparna kan få tag i information om beslut som kan belasta fastigheten. Det kan handla om svartbyggen, otjänliga brunnar, icke godkända avlopp eller andra krav som riktats mot fastigheten. Även om fastigheten verkar felfri, är det värt att kontakta kommunen innan köpet.

Förhandsbesked

Om du är intresserad av att bygga ut, bygga nytt, eller stycka av en bit mark kan begära ett förhandsbesked av kommunen. Förhandsbeskedet är en indikation på vad som kan och inte kan göras på fastigheten. En köpare kan dessutom kontakta kommunens byggnadskontor för att få information om vilka regler som gäller i allmänhet för den fastighet som ska förvärvas. Kanske vill du som köpare kunna stycka, bygga ut, eller på annat sätt ändra fastigheten efter köpet? Då kan du kontakta kommunen och se om det kan bli möjligt.

Övrigt

Kommunen har ansvaret för kommunens vattenförsörjning och avlopp. De kan även informera reglerna som är förknippade i den sammanhang. Det är kommunen som godkänner till exempel avloppsbrunnar, där personalen på miljökontoret ser till att gällande miljöregler följs. På kommunerna finns även energirådgivare som kan ge tips och råd om åtgärder som kan minska energiförbrukningen. Vid lantegendomar kan kommunen dessutom hjälpa till med information om eventuella tillstånd och förprövningar av djurstallar etc.

Landsöversikt