Kommunen som informationskälla

Har du tänkt på att kontakta kommunen när du ska köpa, eller har köpt hus? Kommunen har massor med nyttig information som de kan dela med sig av. Det kan gälla bygglov, planritningar, kommunens utbyggnadsplaner och mycket annat.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Senast uppdaterad: 16.11.2023

När en fastighet ska byta ägare kan det löna sig för både säljaren och köparen att kontakta kommunen. Där finns det mycket användbar information när det gäller boende och fastigheterna som finns inom kommunen.

Om du har frågor som köpare eller säljare kan du alltid läsa mer på kommunens hemsida eller kontakta kommunkontoret. De kan hjälpa dig hitta information om alltifrån bygglov, ritningar och detaljplaner till el, vatten och avlopp.

Ansvar för bygglov och detaljplaner

Kommunens verksamhet styrs av plan- och bygglagen samt miljöbalken. De har ansvaret för boendemiljö och byggandet som ligger på kommunens område.

Kommunen har även ansvar för vilka områden som detaljplaneras och de utbyggnadsplaner som innefattas i kommunens geografiska område. Den nuvarande indelningen och de framtida planerna ska finnas tillgängliga för allmänheten.

Det är också kommunens myndighetsnämnd för miljö- och byggfrågor som beviljar bygglov och som kan informera om när ett bygglov behövs. Den som vill ha uppgifter om nuvarande och möjliga bygglov ska därför kontakta kommunens miljö- och byggnadsnämnd.

Läs även: 12 kostnader vid husköp som är bra att känna till

Hitta fastighetsinformation gratis

Genom att kontakta din kommunala byggnadsnämnd kan du i många fall ta del av fastighetsinformation helt gratis. Där kan du hitta detaljplaner och ta del av ritningar och andra handlingar som rör en fastighet – till exempel bygglovs- och anmälandeärenden.

Du kan också hitta information om fastigheter hos Lantmäteriet. Vill du ta reda på vem som äger en viss fastighet eller ta fram tomtkarta, inteckningar eller taxeringsvärde kopplat till din egna fastighet kan du nå detta genom att logga in via Lantmäteriets olika e-tjänster.

Köparen kan även få tag i information om beslut som kan belasta fastigheten. Det kan handla om svartbyggen, otjänliga brunnar, icke godkända avlopp eller andra krav som riktats mot fastigheten. Även om fastigheten verkar felfri, är det värt att kontakta kommunen innan köpet.

Läs även: Vad menas med fastighet? Definition och nyttjanderätter

Förhandsbesked – vad är det?

Om du planerar att ansöka om bygglov för att bygga ut eller bygga nytt, eller planerar stycka av en bit mark, kan du ansöka om ett förhandsbesked hos kommunen. Förhandsbeskedet är en indikation på vad som kan och inte kan göras på fastigheten.

Köparen kan kontakta kommunens byggnadskontor för att få information om vilka regler som gäller i allmänhet för den fastighet som ska förvärvas. Kanske vill du som köpare veta om dina byggnadsplaner överhuvudtaget går att genomföra på den plats du planerar bygga på? Då kan du ansöka om ett förhandsbesked och undersöka möjligheterna.

Läs även: Tips för dig som ska köpa bostad

Rådgivning om el, vatten och avlopp

Kommunen kan även bidra med nyttig information gällande den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen. Det är till exempel kommunen som handlägger ansökningar om installationer av vatten- och avloppsanläggningar. Kommunen kan också bidra med rådgivning om de lokala vattenförhållandena om du ska ta vattenprov från egen brunn.

Hos kommunen finns även energirådgivare som kan ge tips och råd om åtgärder som kan hjälpa dig minska energiförbrukningen och din miljöpåverkan.

Utöver rådgivning inom el, vatten och avlopp erbjuder kommunen flera andra typer av rådgivning som kan vara relevant när du köper eller säljer hus; till exempel hur tillstånd och förprövningar av djurstallar fungerar för lantbruksfastigheter.

Läs även: Energideklaration – ett krav vid husförsäljning

Mäklarens ansvar

Fastighetsmäklaren har ett ansvar att kontrollera vem som äger fastigheten och om den belastas av eventuella servitut, inteckningar eller andra rättigheter. Mäklaren är också ansvarig för att kontrollera om fastigheten har del i en eller flera gemensamhetsanläggningar, till exempel vägar eller vatten- och avloppsanläggningar.

Ska du sälja eller köpa en fastighet men är osäker på vilka dokument som är viktiga att ha koll på? En erfaren fastighetsmäklare kan hjälpa att guida dig rätt gällande vilka handlingar som är relevanta för just din försäljning eller köpprocess.

Jämför flera mäklare nu

Landsöversikt