planritning över lägenhet i 3D

Mäta boytan- så gör du

I takt med ökande bostadspriser har det blivit allt viktigare att lägenhetens eller husets boyta är korrekt uppmätt. Kontrollmät därför inför en bostadsaffär, något du även kan köpa in experthjälp för att göra.

Betydelsen av priset per kvadratmeter är stor, speciellt för bostadsrättsmarknaden i storstäderna. Varje kvadratmeter är viktig för din bostadsaffär, men det är inte alldeles enkelt att göra en korrekt mätning.

Om köparen efter affären kontrollmäter och upptäcker att den uppgivna boytan var för stor, är det ett solklart skäl för skadestånd. Oftast handlar det då om att säljaren betalar tillbaka den del av köpesumman som inte stämde.

Detaljerad standard

På grund av detta har det blivit vanligare att man som säljare tar in ett professionellt mätföretag, vilket man då är tydlig med inför köparna. Detta bör garantera att uppmätningen är korrekt gjord, men det finns exempel på att även mätfirman har gjort fel. Kontrollera därför med ett mätföretaget hur långt deras ansvar sträcker sig vid felmätningar.

Det finns en uppsättning spelregler för hur man mäter boytan. Dessa har formulerats av Svenska Institutet för Standarder. För den som vill fördjupa sig finns skriften “SS 21054:2009, Area och volym för husbyggnader - Terminologi och mätregler”.

De viktigaste punkterna när du ska mäta boytan:

skiss till hur du mäter upp botyan
Enkel mätning av boytan Mät från yttervägg till yttervägg.
  • Du mäter från golvsockeln på insidan av en yttervägg till golvsockeln på motsatta sidans yttervägg.
  • Därefter gör du samma sak med avståndet mellan de två andra ytterväggarna.
  • Multiplicera mätetalen och du har fått fram ett mått på boytan.

Kompletterande regler

Men ofta är det inte så enkelt. Det finns en mängd specialregler att ta hänsyn till.

Om du bor i en lägenhet med väggar som är tunnare än 30 cm och med en takhöjd över 1,90 m i hela lägenheten, då är det mått på arean du fått fram om du följer punkterna ovan korrekt. Köksinredning, garderober, badkar etc ingår i arean och ska inte räknas bort.

Om du däremot bor i en mysig takvåning med snedtak ska du räkna bort ytorna som ligger längre än 60 cm ifrån den punkt där takhöjden understiger 1,90 m. Undantaget ytan under takkupor med fönster. Om du har väggar, pelare etc som är tjockare än 30 cm mäter du 15 centimeter in i denna från alla håll och räknar med i boytan. Allt annat undantas från boarean.

Om du bor i ett hus gäller det att skilja mellan boarea och biarea. Ytor i källare där golvet ligger under marknivån räknas som biarea. Garage, förråd och liknande ytor utan direkt ingång från boarean räknas också som biarea. Denna uppdelning redovisas alltid inför en försäljning.

Om du är osäker kan du alltid be mäklaren om hjälp och råd.

Jämför erbjudanden från flera mäklare