- hitta den bästa mäklaren för dig!

Mäklarfirmor

Det finns ett stort antal mäklarfirmor i Sverige. De flesta är förhållandevis små och verksamma på lokal nivå, eller är specialiserade på en viss typ av fastigheter.

I Sverige finns nästan 2 500 mäklarfirmor och 6000 registrerade mäklare. De flesta mäklare jobbar i en mäklarfirma - många väljer också att jobba som egenföretagare, eller i handelsbolag kopplade till en mäklarfirma.

Stora mäklarkedjor

Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling, Riksmäklarna, Bjurfors, Mäklarhuset och Mäklarringen är några av landets största mäklarfirmor. De är spridda över hela landet och förmedlar både lägenheter och hus. En del av dem säljer även lantbruksfastigheter. Vissa firmor är stora inom ett visst område, geografiskt eller för en viss typ av fastigheter, till exempel Skandiamäklarna och Länshem Fastighetsförmedling.

Inom marknaden för lantbruksfastigheter är LRF Konsult den största firman. De utmanas av mindre regionala mäklarfirmor som till exempel Skånegårdar, Areal och Carlsson Ring. På andra orter och i andra områden finns andra mäklare som är stora i sin respektive region.

Det är dock inte alltid de största mäklarfirmorna är bäst. De har hård konkurrens av mindre firmor inom alla områden och många gånger kan en mindre firma med lokalkännedom eller specialkunskaper vara ett bättre alternativ.

Mindre mäklare

De flesta mäklarfirmor i Sverige är små företag med en liten grupp mäklare. De är ofta verksamma inom ett visst geografiskt område eller specialiserade på en viss typ av fastighet. Det kan vara värt att undersöka om de mindre mäklarfirmorna i trakten kan erbjuda något som de större firmorna inte kan. Det kan vara allt från bättre kunskap inom ett specifikt område till en större lättillgänglighet och mer personlig service.

Enskilda firmor

En del mäklare väljer att driva eget och jobbar i enskilda firmor. Dessa har bara en eller två mäklare och eventuellt någon assistent som sköter de mer praktiska delarna. Precis som de små firmorna har de enskilda firmorna ofta ett specialområde som de fokuserar på. Enskilda firmor kan också ofta vara duktiga mäklare som valt att pröva sina egna vingar efter att ha gjort bra resultat hos en större firma.

Lever på provision

Det finns i grunden tre olika sätt för mäklaren att ta betalt för sitt arbete. Det vanligaste sättet för mäklarna att ta betalt är genom att ta ut en provision av försäljningen genom en normal procentsats. Mäklaren får alltså en viss procent av slutpriset som betalning för jobbet att förmedla fastigheten. Procentsatsen kan variera mellan olika firmor och är ofta förhandlingsbar. Ett andra alternativ är att mäklaren jobbar efter en stegrande procentsats. Det innebär att mäklaren har en procentsats upp till ett visst belopp. Skulle priset för fastigheten överstiga det beloppet har mäklaren en högre procentsats på det överstigande beloppet. Ett tredje alternativ är att mäklaren helt enkelt tar ett fast arvode, oavsett fastighetens slutpris. Som säljare får man ofta välja mellan dessa betalningsmetoder. Ett fast pris kan kännas tryggt, men en procentsats kan ju motivera mäklaren till att jobba hårdare för ett högre slutpris.

Välja mäklarfirma

Det är inte alltid lätt att välja rätt mäklare. Utbudet är ofta stort och det är många faktorer som spelar in. Priser, arbetssätt och strategier kan skilja mellan olika mäklarfirmor och dessutom skiljer sig mäklarnas personligheter åt. Prova gärna vår jämförelsetjänst där du får offerter från flera mäklare som vet att de konkurrerar om dig. Tjänsten hittar du här.