- hitta den bästa mäklaren för dig!

Mäklare med specialinriktning

Hur kan du hitta mäklaren som är specialist på fastigheten du vill sälja? De mäklare som gör det bäst har ofta hittat ett specialområde som de kan bättre än sina konkurrenter.

De flesta mäklare väljer att specialisera sig på en viss typ av fastigheter. Det gör att mäklarna kan sina egna områden bättre och att de har ett nätverk inom sitt område. Med rätt mäklare kan försäljningen både gå smidigare och ge en större vinst.

Bostadsrätter

Många fastighetsmäklare har specialiserat sig på bostadsrätter. Eftersom bostadsrätter rent juridiskt inte räknas som fastigheter finns det ett speciellt regelverk när det kommer till försäljning av lägenheter. Mäklare som specialiserat sig på bostadsrätter vet vad som gäller och har erfarenhet inom branschen. De känner till prisnivåer och trender och vet vilka kanaler som fungerar bäst för marknadsföring. Ofta har de också ett kundnätverk som gör det lättare att hitta potentiella köpare.

Hus

En husförsäljning handlar om mycket mer än bara huset. Området och kommunen är också inblandade i försäljningen. Därför är det viktigt att känna till specifika regler om t.ex. bygglov, ström, vatten och avlopp och inte minst marken som hör till huset. För de flesta områden finns det lokala mäklare som är väl införstådda med vilka regler som gäller just där. De kan vara till stor hjälp för att undvika misstag och för att hitta rätt köpare. Därför finns det mycket att vinna på att använda en husmäklare som känner till området.

Gårdar

Gårdar är en egen kategori i fastighetsbranschen. Här tillkommer ofta regler om ekonomibyggnader, särskilda taxeringsregler, skogsbruksplaner, markersättningar, egna brunnar och avlopp och mycket annat som inte gäller i en vanlig husförsäljning. Därför säljs de flesta jordbruksfastigheter av särskilda fastighetsmäklare. De har specialkompetens på jord och skog och den omfattande juridiken och skattefrågorna som rör gårdar. De vet också bäst vilken marknadsföring som är effektiv och har kanske redan kontakt med köpare.

Unika objekt

En del fastigheter är unika, byggnader som inte hör till de vanliga typerna av bostäder. Det kan till exempel vara herrgårdar, k-märkta hus eller arkitektritade villor med havsutsikt. En del mäklare har specialiserat sig på dessa typer av byggnader. Ofta är de baserade i storstäderna men har hela landet som sitt arbetsfält. Dessa mäklare bygger upp ett aktivt nätverk av välställda kunder som är på jakt efter sitt drömhus. Därför kan det vara helt avgörande att hitta rätt mäklare när ett sådant objekt ska säljas. Många gånger annonseras inte ens dessa fastigheter, utan marknadsförs bara genom riktad marknadsföring till specialistmäklares kundnätverk.