Talesperson för Mäklare.se, Zryan Amin.

Rädsla för högre ränta bland medelinkomsttagare

I den hårda bostadsmarknaden är det nu hushåll med medelinkomst som oroar sig mest för en räntehöjning.
Publicerad: 25.11.2019 13.00

Riksbanken förvarnar om en kommande räntehöjning i december. Efter en lång period med rekordlåg ränta har många hushåll tagit stora lån. Nästan var fjärde bostadsrättsägare svarar i en ny undersökning att de är oroliga för att räntan ska stiga. Det visar en färsk oberoende undersökning utförd av Novus på uppdrag av Mäklare.se.

– Många hushåll har tagit stora lån till låg ränta, utan att ha en tillräcklig marginal för en högre räntenivå, säger Zryan Amin, talesperson för Mäklare.se. För dem kan även en liten räntehöjning bli katastrofal.

Fakta

Oroligast för högre ränta

  • 16 % av svenskar oroar sig för högre ränta
  • 23 % av bostadsrättsägare oroar sig för högre ränta
  • Räntan står nu i -0.25 % men Riksbanken har varnat om att den kommer höjas i december
Visa mer

Medelinkomsttagare mest utsatta

– Överraskande nog är det hushållen med en medelinkomst som är mest bekymrade. Bland hushållen med en årlig inkomst mellan 400 000 och 500 000 svarar 24 % att de oroar sig för räntehöjningar.

Samma siffra för de som tjänar mellan 200 000 och 300 000 är bara 13 % och för de som tjänar 600 000-700 000 är den ännu lägre – bara 10 %.

– Det tyder på att gruppen mellan 400 000 och 500 000 är de med lägst inkomst som ändå vågar och har möjlighet att köpa sig en bostad, säger Amin.

Enligt Amin har vi i dag en stor exkluderad grupp med lägre inkomst som inte ger sig in i bostadsrättsmarknaden. De hyr bostad och oroar sig därför inte för låneräntan i samma utsträckning.

Samma undersökning visar att bara 8 % av de som bor i hyresrätt oroar sig för räntan. Vilket tyder på att de flesta av dem heller inte planerar att köpa sig en bostadsrätt.

Diagram som visar fördelningen av svaren i undersökningen.

Många utestängda från bostadsrättsmarknaden

Typiska medelinkomstgrupper, arbetare och LO-medlemmar svarar i liknande stor grad att de är oroliga för att räntan ska stiga.

Undersökningen visar därför hur bostadsrättsmarknaden blivit otillgänglig för låginkomsttagare och en risk för medelinkomsttagare. Höginkomsttagare, TCO-medlemmar – en fackförening för folk inom högutbildade yrken och äldre, är de som oroar sig minst för stigande räntor.

– De har antingen en så pass stor trygghet i sin ekonomi att de tål svängningar i räntenivån, eller betalat ned sina bostadslån tillräckligt för att ränteändringar inte ska påverka deras ekonomi nämnvärt, säger Amin.

Landsöversikt