- hitta den bästa mäklaren för dig!

Konsumentverket och konsumentombudsmannen

Konsumentverket är till för oss konsumenter. De upplyser, granskar och kan till och med dra företag inför rätta. Syftet är att upprätthålla en rättvis handel där kunder inte blir lurade eller missnöjda.

Konsumentverket är en statlig myndighet som ansvarar för att upprätthålla de regler och rättigheter som finns för oss konsumenter. I deras arbetsuppgifter ingår också att göra informationen om konsumentreglerna lättillgängliga. Frågor som rör boende och ägande av fastigheter utgör en stor del av konsumentverkets arbetsområde. Huvudkontoret ligger i Karlstad, där jobbar ungefär 190 personer.

Hjälp till konsumenten

De flesta kommuner har konsumentvägledning där man kan få hjälp att hitta varor och tjänster. De hjälper också till att tolka köpavtal, vilka rättigheter du har om du är missnöjd med ett köp och hur du klagar. Det går också att vända sig direkt till Konsumentverkets huvudkontor. Deras upplysningstjänst Hallå Konsument behandlar alla ärenden som gäller köp av varor och tjänster, avtal, reklamationer och liknande.

Konsumentombudsmannen

Konsumentombudsmannen, eller KO har som uppgift att bevaka konsumenternas intressen. KO kan ta upp konsumentfall i domstol och kan agera vid:

  • vilseledande reklam
  • orättvisa avtalsvillkor
  • felaktig prisinformation
  • farliga produkter

Det är inte ofta som KO väljer att ta upp en enskild tvist, de flesta hänvisas till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Däremot kan KO ta upp generella brott mot konsumentlagen, framförallt vilseledande marknadsföring och prisavtal.

Information om fastighetsrätt ur konsumentperspektiv.

Konsumentverket har en egen avdelning för boendefrågor som heter omboende.se. Det är ett samarbete mellan Konsumentverket och Boverket och finns mycket hjälp att få när det gäller bland annat mäklares ansvar, bygglov och köpeavtal. De har också många tips om flytt, klimat och energifrågor.