Hyra eller hyra ut en bostad

Ett köp av en uthyrd bostad kan bli problematiskt om den nya ägaren vill bosätta sig i den uthyrda bostaden direkt. Det är inte omöjligt att få tillträde till huset om det redan är uthyrt, men det är klart mycket svårare. Hyreslagen ger personer som hyr bostäder stora rättigheter, både vad gäller att behålla, alternativt hitta ett nytt boende. Det kan därför ta tid, och det finns många regler att hålla reda på.

Starkt besittningsskydd

Den lag som reglerar uthyrning av bostäder och industrilokaler är hyreslagen. Den är mycket strikt reglerad och för att kunna se om ett avtal är giltigt måste hyreslagen läsas noga. Grundregeln är att besittningsskyddet gäller så fort en person flyttar in i en hyrd bostad. Endast särskilda skäl ger hyresvärden rätt att få hyresgästen att flytta. Det kan vara obetalda hyresräkningar, störande boende eller andra otrevligheter som gör att besittningsrätten faller. Men det finns också andra undantag. Lagen begränsar till en del besittningsrätten i ett privatägt småhus. Det tar dessutom längre tid för en andrahandshyresgäst att få besittningsrätt över en bostadsrättslägenhet, något som tar två år.

Undantag från besittningsskyddet

En person som hyr en bostad kan sägas upp enligt gällande regler om:

  • huset ska rivas
  • huset ska genomgå omfattande renovering
  • lägenheten inte ska användas som bostad framöver
  • bostaden finns i ett en- eller tvåfamiljs bostadshus som är privatägt och ägaren har ett sådant behov av fastigheten att hyresgästen skäligen bör flytta.

Avtala bort

Den sista punkten är intressant ur fastighetsperspektiv. Som köpare går det att ange som skäl att köparen själv vill bo i huset för att säga upp avtalet. Många husägare och privata lägenhetsuthyrare kräver dessutom att hyresgästen avsäger sig sitt besittningsskydd. Avsägningen måste ske på ett särskilt papper skilt från hyreskontraktet. I vissa fall krävs till och med en särskild blankett och ett godkännande från hyresnämnden.

Vägrar att flytta

De flesta hyresgäster är trevliga och kan resoneras med. Tänk dock på att uppsägningstiderna enligt hyreslagen är ganska väl tilltagna till förmån för en hyresgäst. Det kan ta tid att hitta ett nytt hem att hyra. Men det är inte alltid en hyresgäst har lust, vill eller kan flytta. Då kan processen bli långdragen och det kan ta lång tid att få rätt till sitt eget hus som köpare. I värsta fall får hyresnämnden avgöra fallet. Dit kan såväl hyresgäst som hyresvärd vända sig om tvist råder om avtalet. Se därför igenom förutsättningarna noga innan ett köp med ett uthyrt boende.

Ägaren ansvarar alltid för huset

Det är alltid ägaren som har ansvaret för standarden i huset. Om något går fel är det ägaren som är ansvarig och dess försäkringar som får träda in. Det gäller även vid byte av vitvaror, underhåll av huset, samt målning ut- och invändigt. Ett hus som är uthyrt måste därför försäkras och underhållas, även om en hyresgäst bor där.

Arrendera alt. hyra ut en bostad

Det finns många skäl till att hyra ut en bostad. Det kan vara att det finns ett extra hus på fastigheten, utomlandsvistelse under längre tid, eller att huset hyrs ut i väntan på att bli sålt. Det gäller dock att se upp med vilken hyresgäst som tas emot och vilka hyresvillkor som parterna kommer överens om. Det är mycket viktigt att noga gå igenom hyreslagens villkor för uthyrning om en bostad hyrs ut.

Hyra ut bostadslägenhet

Den som vill hyra ut sin bostadsrätt behöver tillstånd av bostadsrättsföreningen. Det är föreningen som beslutar vilka som bor i fastigheten. För att få köpa en bostadsrätt behövs godkännande från föreningen. Det gäller även vid andrahandsuthyrning. Det är inte alltid de ställer sig positiva till en längre tids andrahandsuthyrning. Bostadsrättsägaren behöver kunna visa upp giltiga skäl, och hyreslagen ger bostadsrättsföreningen rätt att säga nej i många fall. Om tillstånd ges gäller inte besittningsskyddet förrän efter två års uthyrning till samma person. Det gör att en bostadsrätt är ganska lätt att få tillbaka när så behövs. Däremot är det svårt att tvinga bort en hyresgäst som vägrar flytta. Då krävs ett beslut från hyresnämnden. Sedan får bostadsrättsinnehavaren vända sig till Kronofogden för avhysning av hyresgästen.

Avtala bort besittningsrätt

Om ett hus hyrs ut eller inte avgör givetvis fastighetsägaren själv, såvida huset inte är en bostadsrätt. Här gäller besittningsskyddet så fort personen hyr bostaden, om det inte är en del av bostaden. Många som hyr ut sina bostäder avtalar bort besittningsrätten. Det måste ske genom ett särskilt avtal och får inte ligga med i själva hyreskontraktet. Under vissa premisser måste hyresnämnden godkänna skrivelsen. Om ett sådant avtal inte finns gäller besittningsrätten om fastighetsägaren inte tänker riva huset, renovera det ordentligt alternativt flytta in i det själv. Vid tvist om vad som gäller är det bäst att vända sig till hyresnämnden, som avgör hyresmål.

När bostaden ska säljas

Det flesta vill köpa ett hus som inte är uthyrt. Det blir mycket enklare och känns säkrare. Det ger möjlighet för den nya ägaren att flytta in direkt. Ofta går det fint att säga upp avtalet i god tid och ge hyresgästerna erforderlig tid på sig att hitta ett nytt boende och flytta. Hyreslagen anger vilken uppsägningstid som gäller. Uppsägningstiden beror på vilket avtal som skrivits och under hur lång tid hyresgästen hyrt bostaden. Uppsägningar av hyreskontrakt ska i regel ske skriftligen. Men om hyresgästen vägrar att flytta blir det problem. Det är inte bara att byta lås och tro att problemet är ur världen. Hyresnämnden måste då ofta kopplas in, så att en avhysning kan genomföras. Då får ägaren räkna med flera månaders väntan på att få saken avgjord och hyresgästen avhyst från bostaden.